Nytt kök i Karlslundsskolan (fd Hjälmstaskolan) i Vallentuna!

Windefalk fick i uppdrag av Eneby Bygg att på totalentreprenad genomföra ventilationsentreprenaden när Vallentuna kommun ville uppgradera skolans tillagningskök. Windefalk har stor erfarenhet av tillagningskök i både restauranger och skolor. Lyckade uppdrag i skolkök den senaste tiden är t ex Förskolan Församlingshuset i Bromma, Kvarnbackaskolan i Kista och restauranger som…

läs mer

Hyresgästanpassning av 800 kvm exklusiv kontorsyta!

Fastigheten Österbotten 18 på Birger Jarlsgatan 27 är en vacker kontorsfastighet byggd redan 1902-1904. Windefalk har ventilation- samt styr- och regler-entreprenaden, när TL Bygg renoverar och hyresgästanpassar 800 kvm av byggnadens 4 300 kvm kontors- och butiksyta. Byggherre är Humlegården. Ännu så länge har Windefalk bara påbörjat rivningen av befintlig…

läs mer

Nytt bostadsprojekt med TL Bygg!

Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden när TL Bygg uppför bostadsfastigheterna, Bikupan och Orangeriet åt Riksbyggen. De två husen omfattar 112 lägenheter på totalt 8380 kvm och kommer att ingå i området Fyrklövern, en ny stadskärna som utvecklas i Upplands Väsby. Ambitionen är att det framöver ska byggas ca 2000 lägenheter i ”Fyrklövern”. De…

läs mer

Nya krav från BBR ger stora miljövinster!

Från med 1 september 2020 ställer BBR (Boverkets byggregler) nya krav för att öka energieffektiviteten i våra byggnader. Det innebär att hela kedjan vid en ombyggnation eller byggnation, från arkitekter till konstruktörer och entreprenörer, måste se hela byggnaden som en helhet – som ett energisystem. För Windefalks räkning är kraven…

läs mer

21 studentlägenheter får lågenergilösning!

Windefalk har fått luftbehandlings- och styr och reglerentreprenaden när COBAB bygger 21 studentlägenheter åt Campus Roslagen. Lägenheterna kommer utföras som lågenergi hus med 60% minskad energianvändning och en solcellsanläggning på taket. Windefalk kommer att installera en FTX-lösning med över 80% värmeåtervinning på aggregaten. – Vi får en verkningsgrad på över…

läs mer

Windefalk Ventilation har totalentreprenaden när Klövern energioptimerar Solna Gate!

Solna Gate har ca 35 000 kvm uthyrningsbar kontorsyta och håller en exceptionell hög standard. För att möta framtidens krav på luftväxling och energieffektivitet utför nu Windefalk som totalentreprenör ombyggnaden åt Klövern. Projekteringen är genomförd och installationsarbetet har precis startat. Uppdraget beräknas vara klart i oktober 2020. Windefalk har som totalentreprenör…

läs mer

Supersmart och energieffektivt luftbehandlingssystem!

Windefalk Ventilation har fått fortsatt förtroende av TL Bygg. Uppdraget gäller en kontorsanpasssning på 700 m² i Kv. Keflavik 1 i Kista. Hyresgäst blir Jensen education, ett av Sveriges största utbildningsföretag. Kontorsytan har rivits ut till stomrent, och ny rumsindelning byggs upp helt anpassad efter hyresgästens kravspec. När Windefalk är klara med…

läs mer

31 bostadsrättslägenheter åt Splendid!

I den nya expansiva delen av östra Fresta i Upplands Väsby uppför nu Bototal 31 nya lägenheter i bostadsrättsform. Windefalk har fått i uppdrag av Splendid att genomföra luftbehandlingsentreprenaden. Fresta Park ska bli klimat- och kvadratsmarta bostadsrättslägenheter i radhusform. Windefalks uppdrag innefattar totalt 31 bostadsrättslägenheter fördelade på tre flerfamiljshus. De…

läs mer

12 800 m² kontorsanpassning åt Arcona!

Mitt emot Stockholms stadion på Lidingövägen har Arcona fått i uppdrag av Genesta att utföra en total ombyggnad och renovering av fastigheten Svea Artilleri på Östermalm, Stockholm. Kontorsytorna kommer att omvandlas till moderna kontor med nya tekniska system och flexibla rumslösningar. För Windefalk som kommer att ansvara för luftbehandlingsentreprenaden är…

läs mer