192 lägenheter i framtidens Norrtälje Hamn! - Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden när COBAB bygger 192 hyreslägenheter åt Slättö Förvaltning i Kv. Rödalen i Norrtälje Hamn. Norrtälje Hamn är Norrtäljes största byggprojekt just nu. I ett gammalt industriområde vid havet byggs det nu upp en helt ny stadsdel strax intill den gamla stadskärnan. Stadsdelen får fokus på hållbarhet och byggnaderna som uppförs är lågenergihus och blir miljöklassade. Tusentals bostäder kommer att uppföras tillsammans med lokaler för olika verksamheter. Målsättningen är att skapa en levande… Läs mer...
Luftbehandlingsuppdrag i nybyggnation av industrihall! - I Mellingeholm, utanför Norrtälje kommer COBAB för Noten fastigheters räkning uppföra en industrilokal med Wangeskog som hyresgäst. Området är, precis som hela Norrtälje, under stark utveckling. På tomten intill den framtida industrilokalen uppför COBAB just nu tillsammans med Windefalk en stor padelhall. Den nya industrihallen blir på totalt 2200 kvm med entresol. På entresolen kommer kontor och personalrum installeras. Industrihallen delas i sin tur upp i två verkstadsdelar. I den ena verkstadsdelen kommer mindre maskiner… Läs mer...
Nytt ROT-projekt på Sandhamnsgatan åt Primula Byggnads AB! - Uppdraget gäller fyra portar med lägenheter i kv. Smyrna 2. Fastigheten byggdes 1966 och nu 55 år senare är det dags för totalrenovering med stambyten. Ett trapphus i taget rivs stomren, därefter dras nya rör för tappvatten, avlopp och nya kanaler för ventilation. I det första trapphuset installerar Windefalk just nu nya schakt samt bygger ett nytt fläktrum i trapphusets källare. En ny smart och energieffektiv frånluftsvärmepump kommer att installeras. Frånluftvärmepumpen tar tillvara den värme… Läs mer...
Mitokondrien – den hetaste mötesplatsen i Hagastaden! - Windefalk har utförandeentreprenaden på luftbehandlingen när Serneke för Humlegårdens räkning bygger en upplevelsefylld och spännande byggnad planerad för restaurangverksamhet i kvarteret Mitokondrien, Hagastaden. Kvarteret Mitokondrien är den allra minsta byggrätten inom Hagastadens första detaljplan. Ambitionen är att Mitokondrien ska bli en attraktion i Hagastaden. Byggnaden kommer vara i två plan på totalt 430 kvm. Formen är spännande med sina glaspartier och sluttande tak som från gavel till gavel sjunker från tio meters höjd till fyra… Läs mer...
Ny exklusiv padelhall i Norrtälje! - Just nu projekterar och ritar Windefalk luftbehandlingslösningen för en ny padelhall som ska uppföras på Backtorpshöjden söder om Norrtälje centrum. Windefalks uppdragsgivare är Cobab. Det här är den andra padelhallen i Norrtälje som Windefalk bygger tillsammans med Cobab. Den första uppförs just nu i Norrtäljeportens köpcentrum. Padel är en sport som växer så det knakar och idag finns det långt över 500 padelhallar runt om i Sverige. Padelhallen på Backtorpshöjden får en bruttoarea på 3126 m².… Läs mer...
Beprövad ventilation- och värmelösning i ny fotbollshall! - När Upplands Väsby kommun nu bygger sin första inomhushall för fotboll Vilundahallen, använder de sig av den väl fungerande ventilations- och värmelösning Windefalk tog fram i samband med byggnationen av Sollentuna fotbollshall 2018. Fotbollshallen som byggs i Vilundaparken blir en fullstor inomhushall för året runt bruk med en takhöjd på 16 meter. En 11-spelsplan som enkelt kan delas upp i fyra stycken 7-spelsplaner med hjälp av ridåväggar. Till det tillkommer åtta omklädningsrum samt ett konferensrum.… Läs mer...
Stor entreprenad när nya NetOnNet Veddesta byggs! - Windefalk har ventilationsentreprenaden när NetOnNet flyttar till ny lokal inom Veddesta. För femton år sedan öppnade NetOnNet sina allra första lagershop i just Veddesta. Nu är det dags att flytta till nya, fräscha lokaler vid Veddesta Handelsplats.  Windefalks uppdragsgivare CA Fastigheter bygger där om en tom industrihall med entresolplan till en modern och trevlig lagershop. Den nya lokalen är på 3200 kvm. Windefalk startade projekteringen i februari och ritade bl a NetOnNets nya luftbehandlingssystem. Det… Läs mer...
Kv. Stettin, hyresgästanpassningar och nattligt precisionslyft! - Arcona har totalentreprenaden när Kungsleden utvecklar den stora fastigheten på Tegeluddsvägen 100 med moderna kontor samt restaurang och butiker på en yta av 9 000 kvm. Windefalk har haft flera uppdrag i byggnaden bl a en hyresgästanpassning åt Statens musikverk och inte minst ett nattligt precisionslyft av ett aggregat upp till ett av taken. Fastigheten på Tegeluddsvägen 100 kretsar kring två ljusgårdar där den ena ljusgården utvecklas till en plats för inspiration och återhämtning och… Läs mer...
Handelshus under uppförande i Norrtälje! - COBAB har fått i uppdrag att uppföra ytterligare ett handelshus i Norrtäljeportens köpcentrum. Windefalk står för ventilationsentreprenaden. Fastigheten kommer innehålla en restaurang, ett padelcenter, crossfit-anläggning samt bilhandel med verkstad. När byggnaden är klar är den tolv meter hög, delvis i tre plan med en bruttoarea på 6400 kvm. Padelhallen får en fri höjd på ca 12 meter. Byggnaden står i dag klar med tak, fasad och rumsindelning. Montering av innerväggar pågår. Windefalk kommer att dra… Läs mer...
Projekteringsuppdrag för systemhandling pågår! - Ytterligare ett uppdrag för Windefalk i Gasverksområdet i norra Djurgårdsstaden. Tidigare har Windefalk genomfört entreprenader i bl a Spårvagnsmuseet, nybyggda Hjorthagshallen samt Hus 10, fd reningshuset. Det nya är ett projekteringsuppdrag för systemhandlingar gällande Hus 14 och Hus 27 i samma område. Uppdragsgivare är CA Fastigheter. Hus 14 byggdes 1893 är på ca 1300 kvm och kallas Verkstadshuset. Huset inrymde Gasverkets alla reparationsverkstäder och hade ursprungligen två plan samt en smedja i markplan med dubbel… Läs mer...