Hållbarhet som mål!

Vi på Windefalk strävar efter att bli ett hållbarare företag. När vi planerar nya projekt vill vi alltid välja de mest energieffektiva produkterna och miljömässigt bästa lösningarna, till nytta för vår kund och vår gemensamma miljö.

Vi har också valt att så långt det går följa Agenda 2030. Det gör vi genom att arbeta mot de mål som är mest relevanta för vår bransch och där vi känner att vi gör mest nytta.

  • Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan
  • Arbeta för en hållbar resursanvändning
  • Gott ledarskap och trygg ekonomi
  • Bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat för alla
  • Arbeta för jämställdhet och mångfald
  • Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster
  • Främja mänskliga rättigheter
  • Alltid agera enligt etiska affärsmetoder
  • Visa lokalt samhällsengagemang
  • Vara transparent med kunder, leverantörer och medarbetare