Driftservice och underhåll

Windefalk startade 2006 en dedicerad sektion för att komplettera vårt utbud av högkvalitativa tjänster för fastighetsägare. Vi vill erbjuda ett åtagande som innebär att du som fastighetsägare endast behöver tänka på en leverantör för att få kvalificerad teknisk hjälp.

Från klarhet till klarhet
Våra servicetekniker ger besked innan de kommer, presenterar sig vid ankomsten och berättar vad de ska göra. Innan de går talar de om vad de gjort

Återkommande service är det bästa sättet att slippa oförutsedda utgifter

Kundfördelar vid ett samarbete

  • Planerade servicebesök minskar risken för oförutsedda driftstopp
  • Serviceavtalets omfattning skräddarsys efter kundens behov och önskemål
  • Ansvaret är odelat för de tekniska installationernas funktion. Om något krånglar är Windefalk det enda företaget som behöver kontaktas.
  • Våra anställdas kompetens är både detaljkunskap och helhetssyn. Båda är nödvändiga för att kunna dra rätt slutsatser och i samråd med kunden vidta lämpliga åtgärder.
  • Den fastighetsansvarige behöver inte ha egen personal för service och underhåll av fastigheten och dess tekniska installationer.
  • Återkoppling om hälsostatus efter besök
  • Tillgång till personlig servicetekniker
  • Varje servicebesök dokumenteras i ett enkelt och lättfattligt protokoll
  • Hög servicenivå