Företagets historia

Tre generationers kunskap

Windefalk Ventilation och Energi sitter inne med kunskap och erfarenheter som sträcker sig över tre hela generationer!

På Windefalk Ventilation och Energi har vi samlat kunskap och erfarenheter över 80 år.

Windefalk grundades på 1930-talet av nuvarande ägare Mikaels farfar Rolf, som började med luftbehandling i liten skala. Företaget växte snabbt och har vårdats och närts av Rolf och hans son Lennart, som kom in i företaget på 60-talet. Rolf Windefalk syns näst till höger på bilden.
Mikael tar så småningom helt över företaget och bygger på så sätt vidare på familjens samlade erfarenheter och har också utökat verksamheten i flera nya riktningar.

Mikael bär inte bara upp företagets samlade erfarenheter utan har också utöket verksamheter i flera nya riktningar till ett företaget som vuxit till en stor aktör – en partner att lita på! Mikaels son Sebastian representerar idag fjärde generationen Windefalk i ventilationsbranschen.

 

2007 blev Mikael Windefalk vald till Årets Företagare av bransch-nätverket FÖRETAGARNA i Solnaregionen.

Windefalk är också medlemsföretag i Svensk Ventilation, som är en oberoende branschorganisation för svenska ventilationsföretag.