Windefalk installerar luftbehandlingen när COBAB bygger nytt LSS-boende!

Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen när COBAB på uppdrag av Hoivatilat AB bygger ett nytt LSS-bonde i Norrtälje kommun. Genom åren har Windefalk genomfört många lyckade entreprenader i Norrtälje på uppdrag av COBAB.

LSS-boenden ska erbjuda ett hemlikt och målgruppsanpassat boenden med genomtänkta lösningar som ger de boende möjlighet att leva självständigt. Det handlar ofta om smarta lösningar som stödjer de boende i deras vardag. Alla LSS-boenden är anpassade med tanke på målgrupp. Totalt kommer huset rymma sex lägenheter med kök och gemensamhets ytor.

Projekteringen av uppdraget genomfördes inhouse av Windefalks duktiga projektörer. Just nu är Windefalk i full gång med att installera FTX ventilation med energieffektiv värmeåtervinning.

Uppdraget startade för Windefalks del i februari 2024 och skall stå klart i september.