Miljö och kvalitet

Rätt arbetsmiljö sparar pengar

Har du någon gång funderat över varför det kan kännas tungt att utföra de mest rutinartade arbetsuppgifterna?

Detta kan bero på arbetsmiljön.
En eftersatt arbetsmiljö kostar pengar i form av dålig trivsel, ineffektivitet och kanske många sjukskrivningar.

Redan vid 24 grader celsius inomhustemperatur sjunker vanligen arbetstakten till hälften av full kapacitet. Kanske samtidigt sjunker den mentala prestationsförmågan med ca 20 procent. Medarbetarna känner sig slöa och orkar inte att arbeta som de brukar.

En investering i förbättrat inomhusklimat lönar sig alltid

Dålig luft är lika med sämre arbetsklimat. Om inomhustemperaturen sjunker ner mot 15 grader Celsius ökar även risken för olycksfall, visar oberoende studier.

En investering i förbättrat inomhusklimat lönar sig alltid. Satsa på att bygga upp en god arbetsmiljö med rätt temperatur och rätt luftväxling.

Håll rent i din ventilation.

För att din anläggning ska fungera optimalt och för en hälsosam inomhusmiljö gör vi rent din anläggning på ett professionellt sätt.