Injustering

Injustering är ett av våra många tjänsteområden och vi arbetar mot både nya och äldre anläggningar. Med kvalificerad utrustning och personal kan vi enkelt hantera såväl stora som mindre jobb, och med stor noggrannhet.

En injustering minskar riskerna för otrevliga överraskningar i form av fukt och mögel

En injustering har många positiva effekter i form av minskade risker för fukt- och radonproblem, men också i form av minskad energianvändning, mindre buller och bättre inomhusklimat. Med riktigt uppförda protokoll finns också alla möjligheter att söka i dokumentation.

 

Injusteringen är också ett värdefullt sätt att hitta eventuella brister i ett ventilationssystem. Något som alltid uppskattas, av såväl boende och arbetande, som av fastighets- ägare och skötare.