Prestigeuppdrag när Kungliga Konsthögskolan renoveras!

Windefalk har fått luftbehandlingsentreprenaden av Arcona när de på uppdrag av Statens Fastighetsverk uppgraderar Kungliga Konsthögskolan.

Kungliga Konsthögskolan har funnits på Skeppsholmen sedan 1946 och i flera olika byggnader. 1986 bestämde regeringen att Kungliga Konsthögskolan skulle flytta alla sina verksamheter till Skeppsholmen och Kasern III skulle bli huvudbyggnaden. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1778-79 som spannmålsmagasin för kronobränneriinrättningarna.

Windefalks uppdrag är att uppgradera ventilationen till ny energieffektiv FTX-ventilation med värmeåtervinning genom motströms värmeväxlare, vilket innebär att de olika luftströmmarna aldrig kommer i kontakt med varandra. 

Uppdraget är samtidigt ett återbruksprojekt där man rengör befintliga kanaler och fortsätter nyttja de som är i bra skick. Utöver det ska nya VAV spjäll installeras för att spara energi och ombesörja ett bra innerklimat.

Den stora utmaningen med projektet är tidsfaktorn. Windefalk har bara sommaren på sig.

-Tidsfaktorn är helt avgörande för det här uppdraget. Vi går i produktionsfas när skolan stänger i juni och är klara när skolan öppnar igen efter sommaren. För att få en bra start kommer vi i början gå in med stora resurser. Annars är det roligt att jobba i kulturklassade byggnader för det är något vi verkligen är bra på. Arcona som är vår uppdragsgivare känner vi väl och har framgångsrikt samarbetat med tidigare i många projekt, bland annat i Kvarteret Brädstapeln, Kvarteret Skålen och Svea Artilleri, säger Mikael Windefalk, Vd på Windefalk.

Foto: Emma Österberg.