Windefalk förstärker Comfort!

Bild som föreställer Mikael på kontoret

Den 21 november 2023, förvärvade Comfort Windefalk Ventilation & Energi, enentreprenör specialiserad på ventilation och energi. Med över tre generationers erfarenhet är man ett etablerat företag, baserat i Solna med en beräknad omsättning på ca 140 miljoner kronor. I och med förvärvet stärker Comfort sin position inom totalentreprenader.     …

läs mer

Basinstallation av Kvarteret Påsen 1 i Hammarby Sjöstad!

Windefalk har basinstallationen av luftbehandlingssystemet när Arcona på uppdrag av Fabege genomför om- och påbyggnad av fastigheter Kv. Påsen 1 i Hammarby Sjöstad. Kv. Påsen 1 byggdes 1955 och var ursprungligen en fabriksbyggnad för tillverkning av påsar. Genom åren har om- och tillbyggnader gjorts till den kontorsbyggnad det är i…

läs mer

Hyrestgästanpassning åt AIX Arkitekter!

I Atrium Ljungbergs fastighet på Hudviksvallgatan 8 totalrenoveras just nu en stor vindsvåning där AIX Arkitekter har sitt kontor. Vindsvåningen har rivits ut och helrenoveras nu enligt arkitektbyråns önskemål och ritningar. Windefalk har fått i uppdrag av TL-bygg att installera två Swegon SuperWice system. Den senaste generationen av smarta och energieffektiva…

läs mer

Hyrestgästanpassning i Life City!

Windefalk har fått i uppdrag av TL-Bygg att genomföra en hyrestgästanpassning i Atrium Ljungbergs fastighet Life City i Hagastaden. Life City ligger mitt I den nya stadsdelen Hagastaden och blir en mötesplats för alla som vill påverka vår framtid. Toppmoderna kontor- och konferenslokaler, restauranger med hållbarhet på menyn och ett…

läs mer

Ny Montessorieskola i Norrtälje!

Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen när Lewéns Totalentreprenör på uppdrag av Riflex bygger en ny skola i centrala Norrtälje. Byggnation pågår för fullt och en ny Montessoriskola håller på att ta plats. Hela skolan blir en f-9 skola, den nybyggda delen en f-6 skola. Totala ytan är på 4300 kvm…

läs mer

Ventilation + Vs = VVS!

Windefalk Ventilation har sedan i våras inkluderat Vs i sin verksamhet och är i dag ett certifierat Vs-bolag med Säker Vatten och auktorisation inom Vs. Målsättningen är att bli en komplett leverantör av VVS, från projektering och installation till service och underhåll av fastigheter och anläggningar inom både ventilation och värme/sanitet. …

läs mer

Processventilation i Iljansbodaskolan i Stäket!

Järfälla kommun har gett Winge Byggnads uppdrag att bygga om befintliga klassrum för hemkunskap, textil- och träslöjd.  Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen. Just nu rivs den gamla ventilationen ut samtidigt som projekteringen pågår. Windefalk kommer ansluta till befintligt aggregat i övrigt blir allt nytt. Till trä- och metallslöjdsalen sätts det…

läs mer

Variabla luftflöden och avfuktare när nytt stort fryslager byggs!

De senaste åren har antalet Coop-butiker och kunder växt stadigt. För att förbereda för ytterligare tillväxt bygger hyresvärden Catena nu ut Coops ut befintliga varuterminal för frysvaror i Enköping. I dag är den befintliga varuterminalen på 10 900 kvadratmeter, tillbyggnaden blir ytterligare 5 880 kvadratmeter. Taket på byggnaderna kommer förses…

läs mer

Uppdragen i handelsområdet Norrteljeporten är nu i mål!

Windefalk har i nära samarbete med sin uppdragsgivare COBAB haft totalentreprenaden på luftbehandlingen när Roboten 2 och Roboten 3 uppförts i kv. Roboten i handelsområdet Norrrteljeporten. Två stora och omfattande uppdrag som efter flera år nu nått sluttampen. För båda byggnaderna genomförde Windefalk först basinstallationen och därefter hyresgästanpassningen. En målsättning…

läs mer