Sundbybergs stadshus ett återbruksprojekt

Sundbybergs stadshus renoveras och får en ny planlösning samt anpassas efter nya arbetssätt. Byggnaden kommer förtätas från ca 420 arbetsplatser till mer än det dubbla. Hela uppdraget är ett hållbart återbruksprojekt och under renoveringen återanvänds bla. mycket av byggnadens installationer. För Windefalks del innebär det att de återanvänder befintliga kylbafflar…

läs mer

Botkyrka cricketcenter byggs upp igen!

För fyra år sedan byggdes det upp en modern cricketanläggning i Botkyrka söder om Stockholm. Windefalk genomförde ventilationsentreprenaden. Dagen efter besiktning brann byggnaden olyckligt ner. Nu byggs cricketanläggningen upp igen och Windefalk genomför ventilationsentreprenaden direkt efter årsskiftet. Inte exakt som tidigare, kraven på energiåtervinning har skärpts i BBR 29 vilket…

läs mer

Ny projektledare till Windefalk!

Windefalk fortsätter växa och sedan en månad tillbaka har en ny projektledare mönstrat på. Jan Egner är en tusenkonstnär som tidigare tillbringat sexton år till sjöss. Hej Jan, vad har du för bakgrund? Jag är i grund och botten sjöingenjör och har under sexton års tid arbetat till sjöss, främst…

läs mer

Stora kyl- och frysrum energisäkras och ventileras!

Windefalk har ventilationsentreprenaden när BRA Bygg på uppdrag av Corem genomför en ombyggnation av 150 kvm frysrum och 800 kvm kylrum i Årsta söder om Stockholm. De stora kyl- och frysrummen byggs om och kommer framöver att betjänas av det energieffektiva och klimatneutrala köldmediet koldioxid (CO2). I Windefalks uppdrag ingår…

läs mer

Entreprenadingenjör till Windefalk!

”Det går bra nu!” För att citera Petter. Windefalk växer så det knakar och det ställer också högre krav på företagets administrativa sida. Jakob Wastesson har anställts som entreprenadingenjör som förstärkning.  Välkommen Jakob! Hur har dina första veckor varit? Bra och spännande. Jag har hamnat i en fin arbetsgrupp och i…

läs mer

Ytterligare ett projekt i Veddesta Handelsplats!

Den senaste hyresgästanpassningen av Windefalk i Veddesta Handelsplats görs för det norska företaget Elbutik Scandinavia AB. Elbutik finns i dag endast online men nu kommer den första fysiska butiken öppna i Veddesta. Windefalk arbetar just nu i en befintlig lagerhall som kommer bli Elbutiks lager och självplock-butik på ca 1900 kvm. Bygghandlingarna…

läs mer

Uppdrag i Gardemoen, Norge!

Windefalk har fått förnyat förtroende av Newrest/Inflight när de bygger ytterligare ett nytt storkök – denna gång på flygplatsen Gardemoen i Norge. Upplägget i Norge är liknande det uppdrag som som är färdigställt för Newrest/Inflight i Arlandastad. Windefalk har totalentreprenad på luftbehandlingen, där allt ingår från projektering och utförande till…

läs mer

Totalentreprenad när nytt storkök byggs i Arlandastad!

Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen när Newrest/Inflight bygger ett nytt storkök i Arlandastad. Det är en befintlig lagerbyggnad som anpassas efter ny verksamhet. Kärnverksamheten för Newrest/Inflight är catering/logistik till transportsektorn, tåg och flyg. Storköket ska i första hand producera cateringmat till SAS. För Windefalk är det här är ett stort uppdrag,…

läs mer

Totalentreprenad i Kv. batteriet!

Windefalk har på uppdrag av Arcona totalentreprenaden på luftbehandlingen när fastigheten Skjutsgossen 12 på Södermalm genomgår en omfattande upprustning och renovering. Byggnaden är från 1965 och på hela 34 000 kvm.  Hela fastigheten får en rejäl teknisk uppgradering med bland annat nya hissar, nytt luftbehandlingssystem, fyra nya aggregat, nya fläktrum,…

läs mer

Ny begravningsplats på Järvafältet för alla trosinriktningar!

Windefalk har fått luftbehandlingsentreprenaden av Winge Byggnads AB när Stockholm Stad anlägger en ny begravningsplats i sydöstra hörnet av Järvafältet. Begravningsplatsen kommer att vända sig till alla, oavsett tro eller avsaknad av tro. På platsen kommer det att finnas minneslund, askgravlund, urngravar och kistgravar. Totalt handlar det om ett område på…

läs mer