Ny Montessorieskola i Norrtälje!

Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen när Lewéns Totalentreprenör på uppdrag av Riflex bygger en ny skola i centrala Norrtälje. Byggnation pågår för fullt och en ny Montessoriskola håller på att ta plats.

Hela skolan blir en f-9 skola, den nybyggda delen en f-6 skola. Totala ytan är på 4300 kvm och  kommer att rymma ca 350 elever. Utöver lektionssalar kommer den nya skolan bland annat ha ett eget tillagningskök, slöjdsalar, musikrum, plats för hem- och konsumentkunskap och fritids.

Windefalk sätter in FTX-aggregat med variabelt luftflöde som anpassar flödet efter antal personer i ett rum, temperatur m m. Genom att använda ultraljud kan man exakt mäta luftflödet i VAV-spelet. Totalt kommer Windefalk sätta in fyra FTX-aggregat i den nya skolan, varav ett går till storköket och de övriga tre till allmänventilationen. Skolan i Gustavslund kommer stå klar till höstterminen 2024.

-Allt går efter plan. Windefalk drar just nu kanaler och monterar takhuvar. Vi har ett bra upplägg där alla yrkesgrupper kan jobba med sitt. Med Windefalk har vi en tydlig kommunikation och ett gott samarbete, säger Viktor Klingberg, arbetschef på Lewéns.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta i skolor och vet att rätt ventilation är A och O. Det finns undersökningar och studier som tydligt påvisar att elevernas skolprestationer direkt hänger ihop med hur bra ventilationen är. Vi gick i installationsfas direkt efter semestern och nu är det full fart. Skolan kommer att ha ett tillagningskök vilket i sin tur kräver svartplåt och speciella ventilationslösningar. Samarbetet med Lewéns fungerar utmärkt, säger Jan Egner, projektledare på Windefalk.

Byggherre: Riflex AB

Beställare: LewénsTotalentreprenör AB