Windefalk har en egen VVS konstruktör ”inhouse!”

Gustaf Brunnberg heter Windefalks VVS konstruktör som designar, beräknar och ritar luftbehandlingssystem i deras totalentreprenader. En duktig konstruktör är guld värd och det har Windefalk i Gustaf.

Hej Gustaf, vad har du för bakgrund?

Jag är byggnadsingenjör i botten men har jobbat inom VVS-branschen under mitt yrkesliv. Framför allt på konsultsidan men även som installationsledare och nu under de senaste åren hos Windefalk.

Hur blir man konstruktör?

För min del läste jag en magister i energioptimering av byggnader och därefter började jag jobba på ett konsultbolag inom VVS med energiberäkningar. Men snabbt blev min huvudsakliga sysselsättning där att konstruera VVS-system.

Vad är det roligaste med ditt yrke?

Det är de större uppdragen som totalentreprenader och att konstruera smarta systemlösningar. Ibland finns det bara en arkitekts skiss som underlag att utgå ifrån och då får jag börja med att rita upp systemet grovt. Detta för att påvisa hur vår systemlösning är tänkt att fungera. Jag ritar också system redan på kalkylstadiet för att vi och beställaren ska veta vad vi lämnar pris på. Som konstruktör måste man vara kreativ och gilla problemlösning.

Vad kännetecknar en bra konstruktör?

För att bli riktigt bra bör man vara noggrann, proaktiv och kreativ,

Hur är det att jobba på Windefalk?

Ett företag med familjär stämning men högt tempo. Jag gillar att ha många bollar i luften samtidigt och det har jag här. Sedan har vi många spännande och utmanande uppdrag. Jag trivs bra.