Windefalk hade utförandeentreprenaden när Mobil Bygg byggde en ny förskola i Mariehäll, Bromma. Förskolan ”Församlingshuset” byggdes i två plan med tillhörande tillagningskök. Förskolan är uppdelad i sex avdelningar med plats för 108 barn.

Windefalk ansvarade för installation av ett modernt och energieffektivt Lindinvent-system, Dvs variabla luftflöden som styrs efter behov. Luftflödet anpassar sig automatiskt efter hur många personer som befinner sig i ett rum, hur varmt det är i rummet och rummets koldioxidhalt.
Förskolan är certifierad enligt systemet Miljöbyggnad 2.3, med totalbetyget Silver.

– Byggnationen och besiktning gick bra. Första gången jag jobbade med Windefalk var redan 1994, det är tjugosex år sedan. De är kompetenta, vet vad de gör och levererar i tid. Jag jobbar gärna med dem igen, säger Thomas Gustavsson, platschef på Mobil Bygg.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Mobil Bygg. De är lyhörda, tydliga och har en bra organisation. Det fungerar väldigt bra att jobba med dem, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

Framtidens förskola är en konceptförskola som Skolfastigheter i Stockholm, SISAB, tagit fram för att kunna bygga snabbt, effektivt och ekonomiskt. Konceptförskolan finns i tre storlekar.

Byggherre: SISAB
Beställare: Mobil Bygg