Windefalk fick uppdrag av Erlandsson Bygg att installera ventilation, VS och styrinstallationen till Sollentuna Fotbollshall. Det är Stockholms tredje inomhushall för fotboll och en av ca tio fullstora inomhushallar som finns i Sverige.

Hallens storleken med biytor är 112×70 meter och planens storlek 103×63 meter. Från konstgräs till taknock 18 meter. Hallen kan enkelt delas upp till fyra mindre planer. Målet var att oavsett utetemperatur ska hallen hållas uppvärmd till 10 grader under vintertid,

Under projekteringen dök det upp olika frågor som t ex: var skulle tillufts-donen placeras? Första tankarna var väggarna men konstruktion i sig visade sig inte vara lämplig och tilluftsdonen är inte kompatibla med fotbollar. Andra tanken var att sätta upp ett stort antal, kanske upp emot fyrtio don i taket.

Mikael Windefalk satte sig med den duktiga projektören, Anders Folkesten på Ramkvist VSB – Konsult. Lösningen var att det inte behövdes fyrtio don, utan fyra riktigt stora, motoriserade tilluftsdon med anslutningsmått 630 mm med variabel kastlängd och spridningsbild. Varje impuls skickar ut 5,5 kubikmeter luft per sekund hela vägen från taket ner till hallens konstgräs med rätt spridningsbild. Spridningsbilden i sin tur förändras automatiskt beroende på hallens temperatur och värmebehov.
Ventilationen med uteluft startar när belysningen startas upp i hallen, övrig tid när hallen är tom värms hallen med cirkulationsluft.

-Det här är, så vitt jag vet, en unik uppvärmningslösning för en så stor hall. Vi är väldigt stolta över att det fungerar som vi tänkt och att killar och tjejer nu kan spela fotboll mitt i vintern i en bra temperatur, säger Mikael Windefalk, VD på Windefalk Ventilation.

-Utmaningen i det här projektet var att få ner värmen från tak till vistelse-zonen. Lösningen var rejält stora ställbara don i taket. Ju större temperaturskillnad vi har mellan hall och tilluft, desto mer riktad impuls nedåt. Det här blev en spännande lösning som Sollentuna kommun måste vara riktigt nöjda med, säger Anders Folkesten på Ramkvist VSB – Konsult.

Byggherre: Sollentuna kommun
Beställare: Erlandsson Bygg