Grattis till nomineringen för ROT-priset 2020!

Kv. Brädstapeln (Trygg-Hansa huset) är med sin Beställare: Areim, Entreprenör: Arcona och Arkitekt: Equator Stockholm nominerad till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris.

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Windefalk ingick i projektet genom att de hade en samverkansentreprenad med sin beställare Arcona. För Windefalk var det ett stort och lyckat uppdrag. Projektet tog för deras del ungefär två år från start till mål med byggnation av fläktrum men också anpassning av ventilationslösning till många olika verksamheter. Vi håller tummarna för att ROT-priset 2020 går till Areim och Arcona samt till de samverkan- och underentreprenörer som jobbade hårt med projektet.