Danderyds Gästgiveri uppdaterar sina lokaler!

Danderyds Gästgiveri är en herrgårdsliknande byggnad från 1985 med restaurangkök och 34 gästrum. Nu uppdateras kök, gästrum och övriga lokaler inför nyöppningen 2022.

Windefalk installerar ett nytt ventilationssystem och uppgraderar brandskyddet i de rum som byggs om. Till restaurangköket dras det nya schakt och ett nytt luftbehandlingsaggregat installeras med energieffektiv värmeåtervinning. Köket kompletteras också med nya kanaler och kåpor.

– Det här är ett standarduppdrag för oss. Det enda är väl att den låga bjälklagshöjden gör att vi fått tänka till när vi drar de nya kanalerna. Gästgiveriet kommer bli toppenfint när det öppnar igen, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

Beställare: Winge Byggnads AB

Byggherre: Kungsleden Danderyd AB