Bra ventilation gör eleverna smartare!

Windefalk har fått utförandeentreprenaden av luftbehandlingen när Sollentuna kommun river den gamla Gärdesskolan för att bygga upp en helt ny skola och förskola. Skolan byggs för att rymma två parallellklasser från förskoleklass till årskurs nio och förskoleverksamhet. För att i framtiden kunna ta emot ett ökat antal elever byggs skolan omställningsbar. Den ska vid behov kunna ta emot tre parallellklasser från förskola till årskurs nio.

För Windefalks räkning handlar det om installera smarta ventilationslösningar med variabla flöden som behovsstyrs efter hur många personer som befinner sig i ett rum. Men också om olika typer av speciallösningar som processventilation. I kemisalarna kommer det finnas dragskåp och i metallslöjden och träslöjden spånsugsanläggningar m m.

– Luftkvaliteten i ett klassrum är helt avgörande för hur väl en elev kan prestera. Studier visar att bra luft ökar elevens möjligheter att göra en bra prestation under skoldagen. I det här uppdraget samarbetar vi med Erlandsson Bygg vilket innebär ordning och reda men också rak och positiv kommunikation, säger Fredrik Walldie, projektledare på Windefalk.