Nyheter

Windefalk anställer talanger!

Srdan Ristovic är anställd som arbetsledare och biträdande projektledare på Windefalk. Han har tidigare bl a arbetat som ledande montör på E & E Ventilation och som arbetsledare på Venerga Installation. Med Srdan får Windefalk en mycket motiverad och utvecklingsbar talang. -Det här är den bästa arbetsplats jag varit på…

läs mer

Ny idrottshall på Värmdö – Charlottendalshallen!

När Värmdö kommun bygger en ny fullstor idrottshall har Windefalk fått i uppdrag av Mobil Bygg att hantera luftentreprenaden. Charlottendalshallen blir en fullstor idrottshall med inriktning på innebandy och handboll med en publikkapacitet på ca 270 personer. Det kommer också finnas aktivitetsrum för dans, yoga och liknande. På plan två…

läs mer

Nytt uppdrag i Tengbomhuset – klassisk funkisarkitektur!

Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden när Mobil Bygg renoverar Tengbomhuset, en klassisk 30-tals byggnad på Södermalm. Byggnaden ska nu med varsam hand moderniseras av Mobil Bygg och behålla den klassiska funkisstilen exteriört som interiört. Byggnaden var en gång i tiden Tobaksmonopolets huvudkontor och ritades av Ivar Tengbom. Huset karakteriseras av det glasade…

läs mer

Nya seniorbostäder i Norrtäljehamn!

Ytterligare ett nytt uppdrag för Windefalk när en ny bostadsfastighet, Kv. Åkeriet, ska byggas i Norrtäljehamn. Hela det gamla industriområdet vid havet förvandlas nu till en ny stadsdel med fokus på hållbarhet. Tusentals bostäder kommer att byggas med målet att bli en levande stadsdel och en förebild för resurs- och…

läs mer

Ventilationsentreprenad i kulturklassad byggnad!

Norra Djurgårdsstaden fortsätter utvecklas och nu ska ytterligare en av de gamla klassiska tegelbyggnaderna iordningställas. Windefalk har av Mobil Bygg fått i uppdrag att både konstruera samt installera luftbehandlingssystemet i Gasverket Hus 14.  Byggnaden är på 1300 kvm, byggdes 1893 och kallas Verkstadshuset. Det användes tidigare som reparationsverkstad och hade…

läs mer

Barnen på förskolan Vega garanteras frisk luft!

Windefalk har ventilationsentreprenaden när Mobil Bygg uppför förskolan Vega i Rikssten, Botkyrka söder om Stockholm. Förskolan Vega blir på ca 2 200 kvm med tillagningskök och byggs efter ett koncept likt det SISAB tagit fram åt Stockholm Stad. En typ förskola som kan byggas upp snabbt och ekonomiskt i olika…

läs mer

Danderyds Gästgiveri uppdaterar sina lokaler!

Danderyds Gästgiveri är en herrgårdsliknande byggnad från 1985 med restaurangkök och 34 gästrum. Nu uppdateras kök, gästrum och övriga lokaler inför nyöppningen 2022. Windefalk installerar ett nytt ventilationssystem och uppgraderar brandskyddet i de rum som byggs om. Till restaurangköket dras det nya schakt och ett nytt luftbehandlingsaggregat installeras med energieffektiv…

läs mer

Windefalk har en egen VVS konstruktör ”inhouse!”

Gustaf Brunnberg heter Windefalks VVS konstruktör som designar, beräknar och ritar luftbehandlingssystem i deras totalentreprenader. En duktig konstruktör är guld värd och det har Windefalk i Gustaf. Hej Gustaf, vad har du för bakgrund? Jag är byggnadsingenjör i botten men har jobbat inom VVS-branschen under mitt yrkesliv. Framför allt på…

läs mer

Totalentreprenad i nytt handelshus!

Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen när COBAB nu uppför den sista etappen av kv. Roboten inom handelsområdet Norrteljeporten genom att bygga Hus A. Tidigare har Windefalk medverkat när COBAB bl a byggt Handelshus B som hade lyckad slutbesiktning september 2021.  Namnet Kv.Roboten kommer sig av att försvaret tidigare använt området…

läs mer