Totalentreprenad när nytt storkök byggs i Arlandastad! - Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen när Newrest/Inflight bygger ett nytt storkök i Arlandastad. Det är en befintlig lagerbyggnad som anpassas efter ny verksamhet. Kärnverksamheten för Newrest/Inflight är catering/logistik till transportsektorn, tåg och flyg. Storköket ska i första hand producera cateringmat till SAS. För Windefalk är det här är ett stort uppdrag, där allt ingår från projektering och utförande till färdig och driftsatt anläggning. För att få en uppfattning om kökets storlek så är den största kökskåpan… Läs mer...
Totalentreprenad i Kv. batteriet! - Windefalk har på uppdrag av Arcona totalentreprenaden på luftbehandlingen när fastigheten Skjutsgossen 12 på Södermalm genomgår en omfattande upprustning och renovering. Byggnaden är från 1965 och på hela 34 000 kvm.  Hela fastigheten får en rejäl teknisk uppgradering med bland annat nya hissar, nytt luftbehandlingssystem, fyra nya aggregat, nya fläktrum, nytt passagesystem samt upprustning av befintliga tekniska system och komponenter. Projektet innehåller också optioner om att bygga en helt ny restaurang i gatuplan samt hyresgästanpassning… Läs mer...
Ny begravningsplats på Järvafältet för alla trosinriktningar! - Windefalk har fått luftbehandlingsentreprenaden av Winge Byggnads AB när Stockholm Stad anlägger en ny begravningsplats i sydöstra hörnet av Järvafältet. Begravningsplatsen kommer att vända sig till alla, oavsett tro eller avsaknad av tro. På platsen kommer det att finnas minneslund, askgravlund, urngravar och kistgravar. Totalt handlar det om ett område på ca 18 hektar. Första etappen består av 9000 gravplatser, varav 2700 kistgravar. I Windefalks uppdrag ingår att installera ett luftbehandlingssystem med återvinning i en ceremonibyggnad… Läs mer...
Höga krav på luftbehandlingen när Armemuseum bygger nytt lager! - Armemuseum bygger ett nytt lager på 3760 kvm med en lagerentresol på ca 1100 kvm i Märsta. Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden på uppdrag av BRA Bygg AB. Armémuseums samlingar består av över 100 000 föremål från medeltiden och framåt. Där ingår allt från uniformer, vapen och fanor till mindre föremål som har använts i krigstid och fredstid. De föremål som inte används i någon av de nuvarande utställningar utlånas till andra museum världen över eller ska… Läs mer...
Windefalk anställer talanger! - Srdan Ristovic är anställd som arbetsledare och biträdande projektledare på Windefalk. Han har tidigare bl a arbetat som ledande montör på E & E Ventilation och som arbetsledare på Venerga Installation. Med Srdan får Windefalk en mycket motiverad och utvecklingsbar talang. -Det här är den bästa arbetsplats jag varit på och det bästa företag jag arbetat för. Varje dag är spännande och utmanande. Det gäller att vara noggrann, proaktiv och lösningsorienterad. På Windefalk finns de… Läs mer...
Ny idrottshall på Värmdö – Charlottendalshallen! - När Värmdö kommun bygger en ny fullstor idrottshall har Windefalk fått i uppdrag av Mobil Bygg att hantera luftentreprenaden. Charlottendalshallen blir en fullstor idrottshall med inriktning på innebandy och handboll med en publikkapacitet på ca 270 personer. Det kommer också finnas aktivitetsrum för dans, yoga och liknande. På plan två kommer även en mindre cafédel finnas som är öppen ut mot hallen för åskådarna. I mitten av oktober 2022 reser man hallens ytterväggar. För Windefalks… Läs mer...
Nytt uppdrag i Tengbomhuset – klassisk funkisarkitektur! - Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden när Mobil Bygg renoverar Tengbomhuset, en klassisk 30-tals byggnad på Södermalm. Byggnaden ska nu med varsam hand moderniseras av Mobil Bygg och behålla den klassiska funkisstilen exteriört som interiört. Byggnaden var en gång i tiden Tobaksmonopolets huvudkontor och ritades av Ivar Tengbom. Huset karakteriseras av det glasade trapphustornet mot gården och stilfulla detaljer exteriört.  Windefalk genomför en basinstallation i byggnadens alla plan. Översta planet färdigställs helt och ska fungera som showroom för… Läs mer...
Nya seniorbostäder i Norrtäljehamn! - Ytterligare ett nytt uppdrag för Windefalk när en ny bostadsfastighet, Kv. Åkeriet, ska byggas i Norrtäljehamn. Hela det gamla industriområdet vid havet förvandlas nu till en ny stadsdel med fokus på hållbarhet. Tusentals bostäder kommer att byggas med målet att bli en levande stadsdel och en förebild för resurs- och energisnål stadsutveckling. Windefalk har luftentreprenaden när Credentia bygger en ny bostadsfastighet åt Riksbyggen med en del Bonum. Bonum är Riksbyggens koncept för seniorbostäder för alla… Läs mer...
Ventilationsentreprenad i kulturklassad byggnad! - Norra Djurgårdsstaden fortsätter utvecklas och nu ska ytterligare en av de gamla klassiska tegelbyggnaderna iordningställas. Windefalk har av Mobil Bygg fått i uppdrag att både konstruera samt installera luftbehandlingssystemet i Gasverket Hus 14.  Byggnaden är på 1300 kvm, byggdes 1893 och kallas Verkstadshuset. Det användes tidigare som reparationsverkstad och hade ursprungligen två plan samt smedja i markplan. Nu byggs bottenvåningen om till restaurang och bageri samt ett toppmodernt kontor på övre plan. Windefalk genomförde under… Läs mer...
Barnen på förskolan Vega garanteras frisk luft! - Windefalk har ventilationsentreprenaden när Mobil Bygg uppför förskolan Vega i Rikssten, Botkyrka söder om Stockholm. Förskolan Vega blir på ca 2 200 kvm med tillagningskök och byggs efter ett koncept likt det SISAB tagit fram åt Stockholm Stad. En typ förskola som kan byggas upp snabbt och ekonomiskt i olika storlekar som en färdig produkt. Windefalk har ventilationsentreprenaden som totalentreprenad. De konstruerar och tar fram bygghandlingar för ventilationssystemet såväl som utför arbetet på plats. Bra… Läs mer...