Miljösmart och energieffektiv ventilation till 164 lägenheter! - Windefalk har precis startat etapp 2 på Lingvägen i Farsta. Den nya entreprenaden omfattar två hus med totalt 60 hyreslägenheter åt Primula Byggnads AB. Etapp 1 som färdigställdes 2018 utförde Windefalk ventilationsentreprenaden i tre byggnader med totalt 104 lägenheter. Windefalk installerade ett FX luftsystem, med värmepumpsåtervinning. Värmen återvinns från frånluften som sedan går tillbaka som gratis energi till värmesystemet. Det är ett miljösmart och energieffektivt sätt att återvinna förbrukad värme. Samma ventilationslösning kommer användas i… Läs mer...
Basinstallation och hyresgästanpassning i Gasverket - Nu har förädlingen av Gasverket i Norra Djurgårdsstaden tagit fart. Totalt sätt handlar det om både nybyggnation som att med varsam hand omvandla äldre byggnader till moderna. Windefalk fick i uppdrag av MobilBygg att utföra basinstallationen i det sk Maskinhuset (hus 20) och därefter hyresgästanpassningen. Basinstallationen och den första hyresgästanpassningen för Systembolaget pågår. Byggherre är CA Fastigheter. -Maskinhuset byggdes 1938 och tillhör den ursprungliga bebyggelsen i området. Det är Kulturminnesmärkt och blåklassat. I byggnaden planeras… Läs mer...
Nytt Spårvagnsmuseum i gammal byggnad! - Nytt Spårvagnsmuseum i gammal byggnad! Windefalk har fått i uppdrag av COBAB att installera ventilationen i nya Spårvagnsmuseet som nu byggs upp i en äldre K-märkt och blåklassad byggnad vid gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden.Byggnaden som kallas Hus 9 stod färdigt 1893 och fungerade under en tid som degenerationshus, dvs här renades gas. Invändigt har byggnaden rivits stomren. Byggherre är Trafikförvaltningen, SLL. -Inomhusmiljön i museet är ett oerhört känsligt kapitel, vilket ställer höga krav på våra… Läs mer...
Nytt tillagningskök i Kvarnbackaskolan! - Windefalk har under vintern ansvarat för ventilationsinstallationen när Kvarnbackaskolans kök byggts om till tillagningskök. Projektet genomfördes av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Målet var att skolan skulle kunna laga sin egen mat på plats åt skolans ca 350 elever. Köket har fått ny planlösning, ny inredning, och nya ytskikt. Windefalk demonterade det gamla köket, satte bl a in ett nytt luftbehandlingsaggregat, drog nya kanaler och satte in fem ny kåpor med turboswing för… Läs mer...
Atrium Ljungberg spar 179 000 kWh per år genom fläktbyte! - Atrium Ljungbergs fastighet Stora Katrineberg 1 på Liljeholmen hade problem. De befintliga fläktaggregaten genererade störande buller och var kostnadsineffektiva. Windefalk fick i uppdrag att lösa problemet. Windefalk rev ut den befintliga fläkten, installerade nytt och uppgraderade samtidigt hela fläktsystemet. För att minimera bullret byggdes fläkthusen med ljudisolerande väggar. Tolv stycken energisnåla och direktdrivna EC-fläktar från EMB Pabst installerades. De tre platsbyggda fläkthusen är tillsammans så stora att de har en sammanlagd yta på ca 200… Läs mer...
Nytt uppdrag vid nybyggnation av förskola! - Windefalk har fått ventilationsentreprenaden när Nykvarns kommun bygger ny förskola. Lillhagens förskola blir på 2116 kvm. Projektering startade sommaren 2019 och beräknad byggstart är i december. Windefalk ansvarar för projektering och installation av ett modernt och energisnålt VAV-system. Dvs variabla luftflöden som behovstyrs efter hur många personer som befinner sig i ett rum. -Vi har stor vana av att arbeta med skolor och är duktiga på modern ventilationsteknik. För att göra förskolan ännu mer energi-… Läs mer...
Hjorthagshallen – en miljöcertifierad modern idrottshall! - Windefalk fick ventilationsuppdraget av sin beställare MVB Bygg när Fastighetskontoret, Stockholm Stad, beslöt att bygga en ny idrottshall i Hjorthagen under namnet Hjorthagshallen.  Windefalk startade installationsarbetet i mars 2018 och avslutade i april 2019. Hjorthagshallen är en sk multihall i två plan med en fullstor spelplan på 40 x 20 meter, läktare för publik, omklädningsrum och lokaler för fäktning.  Hallen är uppförd som ett passivhus, dvs ett energieffektivt hus som uppfyller höga krav på låg… Läs mer...
Nytillskott till Windefalk! - Anders Lindqvist är sedan tre månader tillbaka servicechef på Windefalk. Han kom till Windefalk från e3k Installation där han arbetat som projektledare på servicesidan. Där hade han bl a hand om olika driftavtal med kunder som SL, Kungsleden och Arriva mfl. Hej Anders! Hur är en bra serviceman- eller kvinna? Bra på att skapa relationer, kreativ och lösningsorienterad. Vi är kundens trygghet och därför måste de kunna lita 100% på oss. Att vara noggrann är… Läs mer...
Stort skolprojekt i Vallentuna! - Windefalk färdigställer just ett av sina största skolprojekt hitintills - Hagaskolan.  De har ventilation- och styrentreprenaden när Vallentuna kommun tillsammans med JM Entreprenad bygger en ny skola på 13 000 kvm för ca 1000 elever. Skolan kommer att bestå av två byggnader i i två plan, skolbyggnad och idrottshall, Skolan beräknas stå klart till hösten 2019. Windefalk installerar behovsstyrd VAV-ventilation i skolan. Luftmängden regleras först ner till ett minflöde när ingen befinner sig i rummet,… Läs mer...
Nytt uppdrag i nybyggnation i Sollentuna! - Brf Tårpilen kommer att bestå av 63 lägenheter beläget intill Sollentuna Centrum och Edsvikens vatten.  Windefalk genomförde projekteringen av uppdraget för flera år sedan och är nu glada över att få sätta igång. Just nu gjuts grunden och i slutet av februari 2019 startar uppdraget med att Windefalk kommer att lyfta in två Swegon-aggregat. Det blir FTX-ventilation genomgående i fastigheten.  Windefalk har både ventilation- och styrentreprenaden. Deras uppdragsgivare är RO-gruppen. -Vi gör många bostadsrättsföreningar och… Läs mer...