Windefalk Ventilation har totalentreprenaden när Klövern energioptimerar Solna Gate! - Solna Gate har ca 35 000 kvm uthyrningsbar kontorsyta och håller en exceptionell hög standard. För att möta framtidens krav på luftväxling och energieffektivitet utför nu Windefalk som totalentreprenör ombyggnaden åt Klövern. Projekteringen är genomförd och installationsarbetet har precis startat. Uppdraget beräknas vara klart i oktober 2020. Windefalk har som totalentreprenör ansvaret för ventilationsarbetet samt Vs, el, styr och reglerinstallationerna men också bygg, håltagning och taksäkerhet. Windefalk ska uppdatera ventilationen och brandskydd. Installation av konstanttryckhållningsspjäll på tilluften… Läs mer...
Supersmart och energieffektivt luftbehandlingssystem! - Windefalk Ventilation har fått fortsatt förtroende av TL Bygg. Uppdraget gäller en kontorsanpasssning på 700 m² i Kv. Keflavik 1 i Kista. Hyresgäst blir Jensen education, ett av Sveriges största utbildningsföretag. Kontorsytan har rivits ut till stomrent, och ny rumsindelning byggs upp helt anpassad efter hyresgästens kravspec. När Windefalk är klara med sitt uppdrag i kontorsanpassningen kommer Jensen education flytta in i en miljö med den smartaste och mest energieffektiva luftbehandlingslösningen på marknaden.  Windefalk installerar ett modernt… Läs mer...
31 bostadsrättslägenheter åt Splendid! - I den nya expansiva delen av östra Fresta i Upplands Väsby uppför nu Bototal 31 nya lägenheter i bostadsrättsform. Windefalk har fått i uppdrag av Splendid att genomföra luftbehandlingsentreprenaden. Fresta Park ska bli klimat- och kvadratsmarta bostadsrättslägenheter i radhusform. Windefalks uppdrag innefattar totalt 31 bostadsrättslägenheter fördelade på tre flerfamiljshus. De flesta med egen balkong eller uteplats. Windelfalk Ventilation installerar FTX-ventilation där varje lägenhet får ett eget aggregat. För Windefalks räkning pågår just nu dragning av… Läs mer...
12 800 m² kontorsanpassning åt Arcona! - Mitt emot Stockholms stadion på Lidingövägen har Arcona fått i uppdrag av Genesta att utföra en total ombyggnad och renovering av fastigheten Svea Artilleri på Östermalm, Stockholm. Kontorsytorna kommer att omvandlas till moderna kontor med nya tekniska system och flexibla rumslösningar. För Windefalk som kommer att ansvara för luftbehandlingsentreprenaden är uppdraget helt nytt. Direkt efter sommaren, i augusti, sätter Windefalk igång sitt projekteringsarbete. -Det här är ett väldigt fint uppdrag som vi är stolta över… Läs mer...
Frisk och ren luft i Östhamras nya äldreboende! - Windefalk har fått förtroendet av COBAB att stå för luftbehandlingen när ett nytt äldreboende uppförs i Östhamra.För Windefalks räkning är det en totalentreprenad.Äldreboendet kommer att förses med luftburen kyla för att hålla en bra komfort under de varma dagarna sommartid. Äldreboendet är en nybyggnation på tre våningar som kommer att rymma 60 lägenheter om ca 30 kvm samt allmänna utrymmen. Totalt hamnar bruttoarean på 4460 kvm. Windefalk är färdiga med projekteringen och startar installationsarbetet fullt… Läs mer...
Framtidens förskola byggs i Bromma! - Windefalk har utförandeentreprenaden när Mobil Bygg bygger en ny förskola i Mariehäll, Bromma. Förskolan Församlingshuset byggs i två plan med tillhörande tillagningskök. 108 barn beräknas få plats, uppdelade på sex avdelningar.  Windefalk ansvarar för installation av ett modernt och energieffektivt Lindinvent-system,  Dvs variabla luftflöden som styrs efter behov. Luftflödet anpassar sig automatiskt efter hur många personer som befinner sig i ett rum, hur varmt det är i rummet och rummets koldioxidhalt. När förskolan är klar ska… Läs mer...
Grattis till nomineringen för ROT-priset 2020! - Kv. Brädstapeln (Trygg-Hansa huset) är med sin Beställare: Areim, Entreprenör: Arcona och Arkitekt: Equator Stockholm nominerad till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris. ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. Windefalk ingick i projektet genom att de hade en samverkansentreprenad med sin beställare Arcona. För Windefalk var det ett stort… Läs mer...
Erfaren projektledare till Windefalk - Christian Viström är en erfaren projektledare som kom till Windefalk redan i höstas. Med mer än 20 års erfarenhet av projektledning blir han en viktig kugge i företagets verksamhet. Tidigare har Christian bl a varit på E3K Installation och Bravida. Vi hälsar Christian välkommen i gänget. Hur är en bra projektledare? En bra projektledare är framför allt en problemlösare av rang. När ett problem uppstår måste det åtgärdas direkt. Du ska helt enkelt vara alert… Läs mer...
Nytt projekt i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden! - Windefalk arbetar just nu med sitt tredje uppdrag i det område som just nu anses vara det största stadsutvecklingsprojektet i Europa - Norra Djurgårdsstaden.  Det nya uppdraget omfattar Hus 10, ett före detta reningshus för rening av vattengas och kolgas. Byggnaden uppfördes 1906-1910 och byggs nu om för att innehålla kontor och utställning.  Fastigheten har ett högt kulturhistorisk värde och fasaden som sparas är helt i original.  Mobil Bygg har anlitat Windefalk för entreprenaden som… Läs mer...
Unik ventilation- och värmelösning i Sollentuna Fotbollshall! - Windefalk fick uppdrag av Erlandsson Bygg att installera ventilation och uppvärmning i Sollentuna Fotbollshall. Det är Stockholms tredje inomhushall för fotboll och en av ca tio fullstora inomhushallar som finns i Sverige. Hallens storleken med biytor är 112x70 meter och planens storlek 103x63 meter. Från konstgräs till taknock 18 meter. Hallen kan enkelt delas upp till fyra mindre planer. Målet var att oavsett utetemperatur ska hallen hålla uppvärmd till 10 grader under vintertid, Under projekteringen… Läs mer...