Kyla och värme

Vi arbetar med stora värmepumpsanläggningar, bergkyla, bergvärmelagring i bostads- och kommersiella fastigheter.
Där är det av yttersta vikt att hela systemet, inte bara värmepumpen eller kylmaskinen projekteras efter rådande förutsättningar, utan att hela systemen anpassas för att funktionen skall bli optimal.

Inomhusklimatet påverkar oss och vi vet att lagom är bäst!

I bostäder kan vi installera kombinerade anläggningar där frånluft, uteluft och bergvärme arbetar i kombination.
I kommersiella byggnader där kyl- och värmebehovet är lika stort arbetar vi med bergvärme- och bergkyl-lagring och behovsstyrd ventilation för att få ned topplasterna. Vi utför också rena komfort-kylanläggningar för kontor och affärsytor.

Inomhusklimatet påverkar oss

Det är ingen hemlighet att inomhusklimatet påverkar oss i vår vardag. För varmt, för kallt, för torrt eller för fuktigt. Alla dessa parametrar försämrar vår prestanda, och beroende på arbetets art kan det i sämsta möjliga scenario bli fråga om fara för liv och lem.

Professionell hjälp med energirådgivning

Vi använder oss av dedicerade energirådgivare. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt storlek och modell på ditt aggregat.