Hyrestgästanpassning i Life City!

Windefalk har fått i uppdrag av TL-Bygg att genomföra en hyrestgästanpassning i Atrium Ljungbergs fastighet Life City i Hagastaden.

Life City ligger mitt I den nya stadsdelen Hagastaden och blir en mötesplats för alla som vill påverka vår framtid. Toppmoderna kontor- och konferenslokaler, restauranger med hållbarhet på menyn och ett flöde av människor bidrar till husets unika karaktär.

Tanken är att hyresgästernas verksamhet är i ständig förändring och utveckling, varför försörjningssystemen ska vara flexibla och enkelt kan byggas ut vid förändringar i verksamhet. Systemen ska enkelt exempelvis kunna anpassas från slutna kontorsrum till öppen planlösning och tvärtom. Windefalks uppdrag omfattar 800 kvadratmeter kontorsyta. Arbetet utgår att från befintliga schakt anpassa ett smart Lindinvent-system till miljön. Systemet har aktiva don, där motorn sitter i donet och reglerar luftflödet via närvarogivare, kylbehov eller koldioxidhalt.

Vi jobbar med TL-Bygg vilket alltid är positivt. Bra projektledning och en rak, öppen dialog minimerar möjligheterna till missförstånd, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

-Windefalk är snabba med korta beslutsvägar och mycket kunnig personal som är duktiga problemlösare, säger Love Trollbäck, arbetsledare på TL-Bygg.