Windefalk installerar ny ventilation i Amiralitetshuset!

Windefalk har ventilationsentreprenaden på uppdrag av Serneke när Amiralitetshuset med tillhörande annex renoveras.

Det är en kulturhistoriskt spännande byggnad som stod klar år 1650 och rymde vid den tiden kontor, krigsrättssal, rådslag och segelföråd. På 1880-talet var det återigen dags för en ombyggnad och det var då Amiralitetshuset fick sina fyra torn och fasad i nederländsk stil. 

Anno 2024 har Windefalk fått i uppdrag att modernisera och dra om ventilationen i byggnaderna. Amiralitetshuset är inte så stort men sex våningar högt och blå klassificerad, vilket är den högsta klassen för byggnader med stort kulturhistoriskt värde.

Klassificeringen ställer höga krav på installatören. Även om Windefalk har stor vana av att verka i den typen av miljö är det ändå en utmaning.

I Windefalks uppdrag ingår att dra om all ventilation i hela byggnaden som i annexet. För att inte göra åverkan på stuckatur, målningar eller annan interiör får inga kanaler dras i väggarna. Lösningen är att dra kanalerna i korridorerna och fördela luften till de olika rummen via väggdon. Snygg och smidigt.

Två nya luftbehandlingsaggregat med inbyggd kylvärmepumo kommer att installeras. 

En lösning som är både energieffektivt och funktionellt.

Windefalk startade uppdraget i februari och beräknas vara klara sommaren 2024. Byggherre för projektet är Statens Fastighetsverk.

Foto: Emma Österberg.