Prestigeuppdrag när Kungliga Konsthögskolan renoveras!

Windefalk har fått luftbehandlingsentreprenaden av Arcona när de på uppdrag av Statens Fastighetsverk uppgraderar Kungliga Konsthögskolan. Kungliga Konsthögskolan har funnits på Skeppsholmen sedan 1946 och i flera olika byggnader. 1986 bestämde regeringen att Kungliga Konsthögskolan skulle flytta alla sina verksamheter till Skeppsholmen och Kasern III skulle bli huvudbyggnaden. Byggnaden uppfördes…

läs mer

Windefalk installerar ny ventilation i Amiralitetshuset!

Windefalk har ventilationsentreprenaden på uppdrag av Serneke när Amiralitetshuset med tillhörande annex renoveras. Det är en kulturhistoriskt spännande byggnad som stod klar år 1650 och rymde vid den tiden kontor, krigsrättssal, rådslag och segelföråd. På 1880-talet var det återigen dags för en ombyggnad och det var då Amiralitetshuset fick sina…

läs mer