Ventilation + Vs = VVS!

Windefalk Ventilation har sedan i våras inkluderat Vs i sin verksamhet och är i dag ett certifierat Vs-bolag med Säker Vatten och auktorisation inom Vs. Målsättningen är att bli en komplett leverantör av VVS, från projektering och installation till service och underhåll av fastigheter och anläggningar inom både ventilation och värme/sanitet. 

Windefalk vill leverera  kostnadseffektiva projekt till marknadens lägsta resursanvändning.

-I första hand kommer vi hjälpa oss själva vid större luftbehandlingsuppdrag där det ofta ingår Vs-insatser som byte av shuntar, rördragning, installation av ridåvärmare m m. Genom att ha den kompetensen internt kan vi erbjuda våra kunder hög effektivitet och leveranssäkerhet med en bättre prisbild. Annars är det service- och underhållssidan vi prioriterar och har för avsikt att växa på. Idag har vi redan serviceuppdrag åt Stockholm Exergi, Omnipollo och driftbolaget Core med flera, säger Anderd Lindqvist, Servicechef på Windefalk.