Basinstallation av Kvarteret Påsen 1 i Hammarby Sjöstad!

Windefalk har basinstallationen av luftbehandlingssystemet när Arcona på uppdrag av Fabege genomför om- och påbyggnad av fastigheter Kv. Påsen 1 i Hammarby Sjöstad.

Kv. Påsen 1 byggdes 1955 och var ursprungligen en fabriksbyggnad för tillverkning av påsar. Genom åren har om- och tillbyggnader gjorts till den kontorsbyggnad det är i dag. Byggnaden ligger i dynamiska Hammarby Sjöstad med närhet till Gullmarsplan med gott om samhällsservice och bra kommunikationer.

Nu uppgraderar Fabege fastigheten för att tillgodose framtidens önskemål och förväntan på morgondagens moderna arbetsplatser. En renovering genomförs av byggnaden samtidigt som viss terasspåbyggnad sker. Efter ombyggnationen beräknas lokalerna omfatta BTA 16 000 kvadratmeter. Windefalk kommer genomföra en nyinstallation av luftbehandlngssystem. Det som vid rivningen av befintligt system kan återbrukas kommer att återbukas. Hållbarhet är viktigt för alla parter och Windefalk ser till att följa Fabeges och Arconas hållbarhetspolicy. Huset certifieras enligt BREEAM-SE med nivå ”Excellent”, en hög nivå som vanligtvis används vid nybyggnation.

-Vi har startat uppdraget med att dra nya schakt. Totalt ska fyra aggregat installeras varav ett platsbyggs. Basinstallationen ska vara klar till augusti 2024. Under den tiden kan det komma hyresgäster som ska flytta in och då får vi arbeta parallellt med både basinstallation och hyrestgästanpassning samtidigt. Samarbetet fungerar som vanligt bra med Arcona. En professionell uppdragsgivare, säger Mikael Windefalk, Vd på Windefalk.