Hyrestgästanpassning åt AIX Arkitekter!

I Atrium Ljungbergs fastighet på Hudviksvallgatan 8 totalrenoveras just nu en stor vindsvåning där AIX Arkitekter har sitt kontor. Vindsvåningen har rivits ut och helrenoveras nu enligt arkitektbyråns önskemål och ritningar.

Windefalk har fått i uppdrag av TL-bygg att installera två Swegon SuperWice system. Den senaste generationen av smarta och energieffektiva VAV system. Med återvinning via den roterande värmeväxlare återvinns minst 80% av energin i frånluften, energisnålt och hållbart. Dessutom har aggregaten ett eget inbyggt avancerat styr- och reglersystem som ser till att driftoptimera luftflödet och tryckbörvärdet för att uppnå den bästa energibesparingen.

Hyresgästen AIX arkitekter bestå av drygt 85 personer varav de flesta är arkitekter men även inredningsarkitekter, ingenjörer, planarkitekter, byggnadsantikvarier, grafiska formgivare, teaterkonsulter, ljusdesigners och ett antal andra specialister.

– Många av installationerna kommer vara synliga som en del av designen, vilket ställer höga krav på våra montörer. Numera är det inte helt unikt att arbeta på det sättet. Det man vill åt är en lite ruff känsla. Det kommer bli snyggt, säger Johan Walldie, projektledare på Windelfalk.

Inflyttning är planerad till våren 2024.