Unik ventilation- och värmelösning i Sollentuna Fotbollshall!

Windefalk fick uppdrag av Erlandsson Bygg att installera ventilation och uppvärmning i Sollentuna Fotbollshall. Det är Stockholms tredje inomhushall för fotboll och en av ca tio fullstora inomhushallar som finns i Sverige.

Hallens storleken med biytor är 112×70 meter och planens storlek 103×63 meter. Från konstgräs till taknock 18 meter. Hallen kan enkelt delas upp till fyra mindre planer. Målet var att oavsett utetemperatur ska hallen hålla uppvärmd till 10 grader under vintertid,

Under projekteringen dök det upp olika frågor som t ex: var skulle tilluftsdonen placeras? Första tankarna var väggarna men konstruktion i sig visade sig inte vara lämplig och tilluftsdonen är inte kompatibla med fotbollar. Andra tanken var att sätta upp ett stort antal, kanske upp emot hundra don i taket men skulle varje enskilt don kunna få en variabel kastlängd på 12 meter? 

Mikael Windefalk satte sig med den duktiga projektören, Anders Folkesten på Ramkvist VSB – Konsult.

Lösningen var att det inte behövdes hundra don utan fyra riktigt stora, motoriserade tillluftsdon på 630 mm med variabel kastlängd och spridningsbild. Varje impuls skickar ut 5,5 kubikmeter luft per sekund hela vägen från taket ner till hallens konstgräs med rätt spridningsbild. Spridningsbilden i sin tur förändras automatiskt beroende på hallens temperatur. 

Ventilationen startar när lampan tänds i hallen och på en kort stund har temperaturen stigit till erforderliga tio grader.

-Det här är, så vitt jag vet, en unik uppvärmningslösning för en så stor hall. Vi är väldigt stolta över att det fungerar som vi tänkt och att killar och tjejer nu kan spela fotboll mitt i vintern i en hygglig temperatur, säger Mikael Windefalk, vd på Windefalk Ventilation.

-Utmaningen i det här projektet var att få ner värmen från tak till vistelsezonen. Lösningen var rejält stora ställbara don i taket. Ju större temperaturskillnad vi har mellan hall och tilluft, desto mer riktad impuls nedåt. Det här blev en spännande lösning som Sollentuna kommun måste vara riktigt nöjda med, säger Anders Folkesten på Ramkvist VSB – Konsult.