Totalentreprenad i Kv. batteriet!

Windefalk har på uppdrag av Arcona totalentreprenaden på luftbehandlingen när fastigheten Skjutsgossen 12 på Södermalm genomgår en omfattande upprustning och renovering. Byggnaden är från 1965 och på hela 34 000 kvm. 

Hela fastigheten får en rejäl teknisk uppgradering med bland annat nya hissar, nytt luftbehandlingssystem, fyra nya aggregat, nya fläktrum, nytt passagesystem samt upprustning av befintliga tekniska system och komponenter. Projektet innehåller också optioner om att bygga en helt ny restaurang i gatuplan samt hyresgästanpassning av  kontorsytor.  

Just nu genomför Windefalk basinstallationen. De har dragit nya schakt men också nya försörjningsområden från befintlig installation. Det är mycket som blir nytt och kräver kloka luftbehandlingslösningar som den nya entréytan, den exklusiva konferensdelen, gymmet, gaming-lounge, VR-rum, biljardrum m m. På taket byggs det på en våning som blir en takterass med pergola och publik utebar. Uppdraget startade 2020 och beräknas vara klart hösten 2022. Windefalk kommer bl a installera fyra nya aggregat på fyra olika platser i byggnaden, i garaget, fläktrum, ett utomhusaggregat samt en batteriväxlare. Tilluft tas in via garaget, återvinningsdelen är på taket och frånluftfläkten på plan 18.

-Windefalk är en mycket pålitlig och hjälpsam entreprenör. Utöver att de vet vad de gör så är de alltid positiva och öppna för nya lösningar och förändringar, säger Per Johansson, installationssamordnare och produktionschef på Arcona.

-Det här uppdraget kräver exemplarisk samordning.  Vi genomför uppdrag på flera olika platser samtidigt. Bland annat får alla våningsplan plan nya spjäll och ljuddämpare från nydraget schakt. Ventilationen till polisernas skjutbana samt deras olika garage är säkerhetsklassade miljö med allt vad det innebär. Det är bra att arbeta med Arcona. De står för ordning och reda, vilket gör att deras uppdrag brukar flyta på friktionsfritt, säger  Johan Walldie, projektledare på Windefalk.