Stora kyl- och frysrum energisäkras och ventileras!

Windefalk har ventilationsentreprenaden när BRA Bygg på uppdrag av Corem genomför en ombyggnation av 150 kvm frysrum och 800 kvm kylrum i Årsta söder om Stockholm. De stora kyl- och frysrummen byggs om och kommer framöver att betjänas av det energieffektiva och klimatneutrala köldmediet koldioxid (CO2).

I Windefalks uppdrag ingår att bygga spaltventilation mellan kyl- och frysrummens panel och byggnadens yttervägg. Sju cirkulationsfläktar installerar Windfalk för att få bort kondensen. De drar också nya kanaler till kontor, omklädningsrum och personalrum samt installerar nödventilation i maskinrum.

Uppdraget pågår med full fart och vi bör vara klara i februari nästa år. BRA Bygg känner vi sedan tidigare och har i ett bra samarbete, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk. 

Gordon Delivery är ett last mile-företag specialiserat på samordnade flöden av kylda leveranser. De har två affärsområden: En helhetslösning för kylda mile-leveranser och en SaaS-plattform. De växer snabbt och håller en omsättningstakt på över 400 miljoner kronor. Sedan sommaren 2021 är de utnämnda till ett av Dagens Industris miljardvärderade teknikbolag.

Beställare: BRA Bygg

Byggherre: Corem