Samverkansentreprenad i Trygg-Hans-Huset Kv. Brädstapeln 13-16!

Areim ska i fastigheten Kv. Brädstapeln (Trygg-Hansa-Huset) skapa en handelsplats på 10 000 kvm för dagligvaruhandel som Ica, gym, systembolag och kanske ett saluhallsliknande koncept samt övrig närservice. Handelsplatsen byggs i befintliga lokaler under själva huset.

 I övriga huskroppar byggs det bl a för restaurang/café och moderna kontor. Arkitekterna Tengbom och Salomon ritade en gång huset som i dag räknas som en arkitektonisk skatt. Areim vill nu förvalta en vision där platsen blir relevant och älskad.

Windefalk har en samverkansentreprenad på luftbehandlingsinstallationerna med sin beställare Arcona. Det är ett stort uppdrag som bl a inbegriper att bygga nya fläktrum under själva huset. Ventilationsprojektet kommer behöva anpassas till så skilda verksamheter som livsmedelshantering, gymverksamhet, restaurang och annan närservice samt kontor. Windefalk beräknar att deras uppdrag kommer pågå i två år. 

Projekteringen pågår och produktionen startar senare i höst/vinter.

-Vi kommer att arbeta i befintlig byggnad och för att allt ska fungerar på bästa tänkbara sätt måste vi vara kreativa. De ytor som finns är de vi har att arbeta med. Där finns det några problem kvar att lösa. På Windefalk är vi duktiga problemlösare så det ordnar vi också. Det är ett stort och roligt uppdrag som vi är glada och stolta över att få vara en del av, säger Mikael Windefalk, vd på Windefalk Ventilation & Energi