Processventilation i Iljansbodaskolan i Stäket!

Järfälla kommun har gett Winge Byggnads uppdrag att bygga om befintliga klassrum för hemkunskap, textil- och träslöjd. 

Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen. Just nu rivs den gamla ventilationen ut samtidigt som projekteringen pågår. Windefalk kommer ansluta till befintligt aggregat i övrigt blir allt nytt. Till trä- och metallslöjdsalen sätts det in processventilation med punktsug vid varje maskin för att spån och andra partiklar inte ska komma ut i lokalen. Till det kompletteras den salen med luftrenare för att fånga upp allt damm som blir när eleverna arbetar. Till läsåret 2024/2025 ska Iljansbodaskolan vara en F-6 skola.

Vi arbetar i en flygel som nu byggs om. Installationen av processventilation i slöjdsalen ger eleverna en trygg och säker arbetsmiljö. Vi har genomfört liknande uppdrag i Hagaskolan och Gärdesskolan tidigare, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk

Byggherre: Järfälla kommun

Beställare: Winge Byggnads