Nytt Spårvagnsmuseum i gammal byggnad!

Nytt Spårvagnsmuseum i gammal byggnad!

Windefalk har fått i uppdrag av COBAB att installera ventilationen i nya Spårvagnsmuseet som nu byggs upp i en äldre K-märkt och blåklassad byggnad vid gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden.Byggnaden som kallas Hus 9 stod färdigt 1893 och fungerade under en tid som degenerationshus, dvs här renades gas. Invändigt har byggnaden rivits stomren. Byggherre är Trafikförvaltningen, SLL.

Inomhusmiljön i museet är ett oerhört känsligt kapitel, vilket ställer höga krav på våra teknikinstallationer. De tåg, vagnar och alla andra föremål som kommer ta plats där är känsliga för variation. Vi bygger ihop två aggregat för att kunna kontrollera luftkvalitet, luftfuktighet samt värme och kyla. Sedan installerar vi ytterligare ett aggregat tillsammans med kylbafflar som kommer att försörja kontorsdelen samt museets café/restaurangverksamhet. Ett VAV-system anpassar luftflödena efter antalet besökare i museét. Utöver det kommer vi så klart installera ny kanaler men också en ånggenerator för att få lokalen att hålla rätt luftfuktighet. Det här är ett spännande jobb vi utför tillsammans med COBAB, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

För Windefalks räkning beräknas deras del av uppdraget vara klart till Våren 2020