Nytt bostadsprojekt med TL Bygg!

Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden när TL Bygg uppför bostadsfastigheterna, Bikupan och Orangeriet åt Riksbyggen.

De två husen omfattar 112 lägenheter på totalt 8380 kvm och kommer att ingå i området Fyrklövern, en ny stadskärna som utvecklas i Upplands Väsby. Ambitionen är att det framöver ska byggas ca 2000 lägenheter i ”Fyrklövern”. De båda husen kommer inte bara vara en plats för boende utan också för rekreation, lek, umgänge och ett vackert orangeri.

Windefalks uppdrag är att säkerställa ett bra inomhusklimat i de båda byggnaderna genom att installerar FTX ventilation. Projekteringen genomfördes våren 2020, produktionen startar under december samma år och uppdraget beräknas vara klart våren 2022

Husen är ritade i 3D och Windefalk var en av deltagarna i den projekteringsgrupp som ansvarade för att detaljerna i modelleringen blev exakta. Att ritningarna nu finns i 3D ger många fördelar åt entreprenörerna, samordningen mellan de olika teknikenheterna ökar och risken för kollisioner minskar. Ritningarna är modellerade med fysiska produkter med korrekt teknisk data. Sammantaget ger det en överlägset rättvis bild av alla installationer i en byggnad. Bikupan och Orangeriet blir miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

– I 3D projekteringen finns allt med, från varje garderob och rördragning till våra ventilationskanaler och till och frånluftsdon. Det är en komplett ritning som underlättar mycket för oss. När det gäller bostadsventilation måste vi vara extra noggranna och om det är något vi är så är det noggranna. Vi samarbetar med TL Bygg och dem känner vi väl efter många uppdrag tillsammans som Bankgirot på Liljeholmskajen, H&M och Keflavik 1 i Kista, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk Ventilation & Energi.