Nya Boulebar ”Tryckeriet” fick 98% värmeåtervinning!

Det senaste tillskottet i kedjan av Boulebar heter Tryckeriet och ligger på Mejerivägen 14 på Liljeholmen. Totalt finns det nu sju boulebar i Sverige samt Köpenhamn med sammanlagt ca 150 anställda. Boulebar Tryckeriet är byggt i en äldre industribyggnad. Lokalen rensades ut helt innan byggnationen tog fart. Windefalk hade i uppdrag att installera allmän ventilation, till- och frånluft samt köksventilation med värmeåtervinningsfunktion.

Under våren startade Windefalk sitt uppdrag. Restaurangkök är ofta lite speciella och i Boulebar Tryckeriets kök genomförde Windefalk en energibesparande åtgärd som innebär att 98% av alla värme återvinns. En specialfläkt monteras upp på taket med anslutning till imkanalen. Runt fläkten placerades ett batteri som tål värme, den återvunna värmen transporteras ner till fläktrummet, där den värmer upp den kalla uteluften innan den passerar aggregatet.

– Vår utmaning var den korta installationstiden. Vi har alltid som mål att producera så fort som möjligt med så hög kvalitet som möjligt. Vi vill att vår beställare ska bli nöjd till 100%. I det här uppdraget var det också höga krav på ett snyggt utförande. Det finns inget innertak så alla installationerna ligger helt fria till beskådande. Då vill det till att vi gjort ett bra jobb med högsta kvalitet, från material till montage, säger Tadeusz Salek, projektledare på Windefalk

Byggherre: Atrium Ljungberg

Beställare: TL-Bygg