Ny idrottshall på Värmdö – Charlottendalshallen!

När Värmdö kommun bygger en ny fullstor idrottshall har Windefalk fått i uppdrag av Mobil Bygg att hantera luftentreprenaden.

Charlottendalshallen blir en fullstor idrottshall med inriktning på innebandy och handboll med en publikkapacitet på ca 270 personer. Det kommer också finnas aktivitetsrum för dans, yoga och liknande. På plan två kommer även en mindre cafédel finnas som är öppen ut mot hallen för åskådarna.

I mitten av oktober 2022 reser man hallens ytterväggar. För Windefalks del startar då arbetet med att dra kanaler, de första kommer dras på hög höjd. Det är nio meter från golv till tak. I en idrottshall där aktivitetsnivån är hög behövs ett högre luftflöde. Man brukar räkna med ett uteluftflöde om 10-15 l/s och person. Windefalk installerar FTX ventilation med till- och frånluft och värmeåtervinning. Det kommer också installera två luftbehandlingsaggregat, ett för hallen och ett för omklädningsrum.

Vi har genomfört många entreprenader i idrottshallar de senaste åren och är experter på det. I en idrottshall måste ventilationen vara perfekt     och det blir den om alla system arbetar på rätt sätt och är installerade som de ska. Sedan är det alltid roligt att återigen samarbeta med Mobil Bygg. De är proffs ut i fingerspetsarna, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

Windefalk har tidigare bland annat genomfört luftentreprenaderna i nybyggda Hjortahallen i Norra Djurgårdsstaden, Sollentuna fotbollshall och den nya hallen i Vilunda. 

Byggherre: Värmdö kommun

Beställare: Mobil Bygg