Modern och intelligent förskola på totalentreprenad!

Till hösten byggs Almarevägens nya förskola i Järfälla. Windefalk har fått ventilationsentreprenaden och beställare är Erlandssons Bygg. Förskolan kommer att byggas med många smarta tekniska lösningar som en ozongenerator till kökets imkanal, kökets ugnar kommer att styra tillförsel av vatten och ventilationens luftflöde. Kylbafflar, VAV-system med variabla luftflöden gör att rummens ventilation i förskolan automatiskt kommer att anpassa sig efter antalet personer.

För Windefalks räkning pågår just nu projekteringen för fullt.