Mitokondrien – den hetaste mötesplatsen i Hagastaden!

Windefalk har utförandeentreprenaden på luftbehandlingen när Serneke för Humlegårdens räkning bygger en upplevelsefylld och spännande byggnad planerad för restaurangverksamhet i kvarteret Mitokondrien, Hagastaden. Kvarteret Mitokondrien är den allra minsta byggrätten inom Hagastadens första detaljplan. Ambitionen är att Mitokondrien ska bli en attraktion i Hagastaden.

Byggnaden kommer vara i två plan på totalt 430 kvm. Formen är spännande med sina glaspartier och sluttande tak som från gavel till gavel sjunker från tio meters höjd till fyra meter. Undreplanet som ligger under marknivå kommer att rymma teknikutrymmen, omklädningsrum, ett beredningskök samt utrymmen för enskilda sällskap. Övre plan blir restaurangdel med tillhörande kök.

Vågar vi gissa att det här blir den hetaste mötesplatsen i Hagastaden?

-Byggnaden är inte så stor men det ska in mycket teknik. I och med att hyresgästen är en restaurang så förbereder vi oss för alla de krav som då ställs som att frånluftskanalerna i köket är i vätsketät svartplåt. Smarta luftbehandlingslösningar i restauranger har vi stor vana vid, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

Windefalk kommer att installera ett luftbehandlingsaggregat med vätskeburen återvinning med min 60% återvinningsgrad. Windefalk startar sitt uppdrag hösten 21.

Hagastaden är ett kommunöverskridande stadsbyggnadsprojekt som innefattar delar av både Stockholms kommun och Solna kommun. Hagastaden beräknas vara färdigbyggd 2030 och kommer då vara Europas största Life-Science centrum med 35.000 arbetsplatser inom medicin och forskning och 6.000 bostäder.

Byggherre: Humlegården

Beställare: Serneke