Luftbehandlingsuppdrag i nybyggnation av industrihall!

I Mellingeholm, utanför Norrtälje kommer COBAB för Noten fastigheters räkning uppföra en industrilokal med Wangeskog som hyresgäst. Området är, precis som hela Norrtälje, under stark utveckling. På tomten intill den framtida industrilokalen uppför COBAB just nu tillsammans med Windefalk en stor padelhall.

Den nya industrihallen blir på totalt 2200 kvm med entresol. På entresolen kommer kontor och personalrum installeras. Industrihallen delas i sin tur upp i två verkstadsdelar.

I den ena verkstadsdelen kommer mindre maskiner servas och repareras, i den andra sker reperation och service av större maskiner tillsammans med en tvätthall och en lageryta för transportföretaget NTS, Norrtälje Transport & Service AB räkning.

Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden och uppdraget har stora likheter med ett tidigare uppdrag tillsammans med COBAB, nybyggnationen av en industrilokal för Hyreslandslagets ( HLL) räkning också i Norrtälje.

Installation av luftbehandling i en industrilokal har för- och nackdelar. Fördelarna är den stora rörelsefriheten och att inte de olika entreprenörerna går i vägen för varandra. Till nackdelen hör takhöjden och med det vikten av ett noggrant säkerhetstänk. Kanalerna dras i taket och montörerna arbetar från liftar. I tvätthallen installeras en Turbovex, ett luftbehandlingsaggregat som är speciellt framtaget för krävande miljöer.

-Det här blir ett lyckat projekt. Det är väldigt trevlig att få arbeta med Windefalks igen. Vi jobbade tillsammans  med bl a Campus Roslagen för ett tag sedan och det fungerade utmärkt. Ett kompetent och mycket engagerat företag, säger Andreas Jacobi, platschef ör COBAB.

Beställare: COBAB