Beprövad ventilation- och värmelösning i ny fotbollshall!

När Upplands Väsby kommun nu bygger sin första inomhushall för fotboll Vilundahallen, använder de sig av den väl fungerande ventilations- och värmelösning Windefalk tog fram i samband med byggnationen av Sollentuna fotbollshall 2018.

Fotbollshallen som byggs i Vilundaparken blir en fullstor inomhushall för året runt bruk med en takhöjd på 16 meter. En 11-spelsplan som enkelt kan delas upp i fyra stycken 7-spelsplaner med hjälp av ridåväggar. Till det tillkommer åtta omklädningsrum samt ett konferensrum.

Windefalk ansvarar för ventilation- VS och styr o regler-entreprenaden tillsammans med VVS-Kraft Teknikservice och Multistyr. Beställare är Peab som bygger åt Väsby Kommun.

Till fotbollshallen i Vilunda vill beställaren satsa på samma väl beprövade ventilationslösning som Windefalk tog fram vid byggnationen av Sollentunahallen. Den tekniska lösningen består av att i stället för att sätta in många små tilluftsdon, installeras i stället sex riktigt stora motoriserade tilluftsdon på 630 mm med variabel kastlängd och spridningsbild. Vare impuls skickar ut upp till 7 kubikmeter luft per sekund hela vägen från taket ner till hallens konstgräs med rätt spridningsbild. Hallens temperatur är avgörande för spridningsbilden, vilket sker automatiskt. Ventilationen med uteluft startar när belysningen tänds i hallen, under övrig tid klimatiseras hallen med cirkulationsluft.

– Vi tackar för förtroendet och tycker att det är roligt att vår ventilationslösning nu kommer till nytta i Vilundahallen. Tekniken utvecklade vi tillsammans med Anders Folkesten på Ramkvist VSB – Konsult. Vi får hoppas att få uppföra fler hallar med samma väl fungerande koncept, säger Mikael Windefalk, vd på Windefalk Ventilation & Energi