Barnen på förskolan Vega garanteras frisk luft!

Windefalk har ventilationsentreprenaden när Mobil Bygg uppför förskolan Vega i Rikssten, Botkyrka söder om Stockholm.

Förskolan Vega blir på ca 2 200 kvm med tillagningskök och byggs efter ett koncept likt det SISAB tagit fram åt Stockholm Stad. En typ förskola som kan byggas upp snabbt och ekonomiskt i olika storlekar som en färdig produkt.

Windefalk har ventilationsentreprenaden som totalentreprenad. De konstruerar och tar fram bygghandlingar för ventilationssystemet såväl som utför arbetet på plats.

Bra ventilation är viktigt för alla och extra viktigt för barn. Rätt ventilation förbättrar luftkvalitet och minskar koncentrationen av föroreningar, får bort övertemperaturer och fukt, ökar lekglädjen, kreativiteten och koncentrationen samt minskar risken för astma och allergi

För att garantera frisk luft installerar Windefalk ett ventilationssystem med variabla luftflöden som gör att rummens ventilation i förskolan automatiskt kommer att anpassa sig efter antalet personer. Frisk luft följer helt enkelt med barnen till de rum där de befinner sig.

Tillagningsköket får kåpor rostfri plåt med imkanaler i svartplåt. För att kunna återvinna värmen från köket renas luften i imkanalen med hjälp av ozon. Ozonet bryter ner fett och doftämnen och är nödvändigt för att kunna utvinna värmen från ett kök med tyngre matlagning.

Windefalk har stor erfarenhet av lyckade ventilationsprojekt i skolor. Tidigare har de bland annat haft uppdrag i Karslundskolan, Lillhagens förskola och förskolan Församlingshemmet.

Beställare: Mobil Bygg

Byggherre: Botkyrka kommun