Bankgirot – 7000 kvm och hundratals kylbafflar senare!

Efter 30 år i Globenområdet flyttade Bankgirot 2017 till Liljeholmskajen. De flyttade in på totalt 7 000 kvm i en av Atrium Ljungbergs fastigheter.

Windfalk genomförde luftbehandlingsentreprenaden av sin beställare TL-Bygg. Det handlade om en ren kontorsanpassning med nya kanaler och kylbafflar. Tre av våningarna gjordes i ordning som kontor medan det nedersta planen fick gym, spinningsal samt konferensrum och kök.

Windefalk startade sitt uppdrag i september 2016 och allt stod klart på utsatt tid 2017. Under projektets gång tillkom det ytterligare uppdrag i form av att renovera ett fläktrum. Windefalk tog bort två stycken frånluftsfläktar och installerade en ny EB Pabst-fläktvägg.

-Ett roligt projekt som vi genomförde tillsammans med duktiga byggare som vi har ett gott samarbetat med sedan tidigare. Med TL-bygg har vi en rak och tydlig kommunikation som gör att arbetet alltid går framåt. Vi hade lite problem under projektets gång med leverans av produkter från en leverantör men det löste vi också. På kontorsplanen installerade ca 300 kylbafflar, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

-Det här är mitt första uppdrag med Windefalk men mina kollegor inom TL-bygg har jobbat mycket med dem tidigare. Det finns engagemang och driv hos Windefalk och inte minst viljan att göra ett bra jobb. Jag jobbar gärna med dem igen, säger Oskar Sköldefors, platschef på TL-Bygg.

Byggherre: Bankgirot

Beställare: TL-bygg