Frisk och ren luft i Östhamras nya äldreboende! - Windefalk har fått förtroendet av COBAB att stå för luftbehandlingen när ett nytt äldreboende uppförs i Östhamra.För Windefalks räkning är det en totalentreprenad.Äldreboendet kommer att förses med luftburen kyla för att hålla en bra komfort under de varma dagarna sommartid. Äldreboendet är en nybyggnation på tre våningar som kommer att rymma 60 lägenheter om ca 30 kvm samt allmänna utrymmen. Totalt hamnar bruttoarean på 4460 kvm. Windefalk är färdiga med projekteringen och startar installationsarbetet fullt… Läs mer...
Framtidens förskola byggs i Bromma! - Windefalk har utförandeentreprenaden när Mobil Bygg bygger en ny förskola i Mariehäll, Bromma. Förskolan Församlingshuset byggs i två plan med tillhörande tillagningskök. 108 barn beräknas få plats, uppdelade på sex avdelningar.  Windefalk ansvarar för installation av ett modernt och energieffektivt Lindinvent-system,  Dvs variabla luftflöden som styrs efter behov. Luftflödet anpassar sig automatiskt efter hur många personer som befinner sig i ett rum, hur varmt det är i rummet och rummets koldioxidhalt. När förskolan är klar ska… Läs mer...
Grattis till nomineringen för ROT-priset 2020! - Kv. Brädstapeln (Trygg-Hansa huset) är med sin Beställare: Areim, Entreprenör: Arcona och Arkitekt: Equator Stockholm nominerad till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris. ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. Windefalk ingick i projektet genom att de hade en samverkansentreprenad med sin beställare Arcona. För Windefalk var det ett stort… Läs mer...
Erfaren projektledare till Windefalk - Christian Viström är en erfaren projektledare som kom till Windefalk redan i höstas. Med mer än 20 års erfarenhet av projektledning blir han en viktig kugge i företagets verksamhet. Tidigare har Christian bl a varit på E3K Installation och Bravida. Vi hälsar Christian välkommen i gänget. Hur är en bra projektledare? En bra projektledare är framför allt en problemlösare av rang. När ett problem uppstår måste det åtgärdas direkt. Du ska helt enkelt vara alert… Läs mer...
Nytt projekt i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden! - Windefalk arbetar just nu med sitt tredje uppdrag i det område som just nu anses vara det största stadsutvecklingsprojektet i Europa - Norra Djurgårdsstaden.  Det nya uppdraget omfattar Hus 10, ett före detta reningshus för rening av vattengas och kolgas. Byggnaden uppfördes 1906-1910 och byggs nu om för att innehålla kontor och utställning.  Fastigheten har ett högt kulturhistorisk värde och fasaden som sparas är helt i original.  Mobil Bygg har anlitat Windefalk för entreprenaden som… Läs mer...
Unik ventilation- och värmelösning i Sollentuna Fotbollshall! - Windefalk fick uppdrag av Erlandsson Bygg att installera ventilation och uppvärmning i Sollentuna Fotbollshall. Det är Stockholms tredje inomhushall för fotboll och en av ca tio fullstora inomhushallar som finns i Sverige. Hallens storleken med biytor är 112x70 meter och planens storlek 103x63 meter. Från konstgräs till taknock 18 meter. Hallen kan enkelt delas upp till fyra mindre planer. Målet var att oavsett utetemperatur ska hallen hålla uppvärmd till 10 grader under vintertid, Under projekteringen… Läs mer...
Trygg-Hansa-huset förvandlades till ett modernt och öppet köpcentrum! - I oktober var det stor invigning av Trygg-Hansa-huset (Kv.Brädstapeln) på Kungsholmen.  Windefalk har haft en samverkansentreprenad på luftbehandlingsinstallationerna med sin beställare Arcona. För Windefalk har det varit ett stort och lyckat uppdrag. Det har tagit ungefär två år från start till mål med byggnation av fläktrum men också anpassning av ventilationslösning till många olika verksamheter. Totalt är byggnaden på 10 000 kvm och rymmer numera ett öppet köpcentrum med bl a stor ICA-butik, Systembolag, SATS-gym… Läs mer...
Ny servicetekniker till Windefalk! - Välkommen Kewin, hur ska en bra servicetekniker vara? Du ska vara flexibel och ha förmågan att hantera många bollar samtidigt. En annan viktig egenskap är att vara stresstålig. Sedan måste man så klart ha rätt kompetens och vara öppen för olika lösningar på varje nytt problem. Är rätt kompetens viktigt i ditt arbete? Rätt kunskap är många gånger avgörande för hur du lyckas med ett uppdrag. Jag har bara varit här på Windefalk några månader… Läs mer...
Nya ram- och samarbetsavtal! - Windefalk har fått in flera olika ram-och samarbetsavtal på senare tid, bl a med Newsec, gällande ventilationsåtgärder i deras fastigheter för hela Stockholmsregionen. Newsec har närmare 1800 medarbetare och finns i sju länder. En annan ny avtalskund är Primär Fastighetsförvaltning som i sin tur har uppdrag för bl a Stockholm Stad, Trafikverket, SJ mfl. Primär Fastighetsförvaltning startade 1987 och har sedan dess vuxit till ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag med över 300 medarbetare.… Läs mer...
Atrium Ljungberg spar 179 000 kWh per år genom fläktbyte! - Atrium Ljungbergs fastighet Stora Katrineberg 1 på Liljeholmen hade problem. De befintliga fläktaggregaten genererade störande buller och var kostnadsineffektiva. Windefalk fick i uppdrag att lösa problemet. Windefalk rev ut den befintliga fläkten, installerade nytt och uppgraderade samtidigt hela fläktsystemet. För att minimera bullret byggdes fläkthusen med ljudisolerande väggar. Tolv stycken energisnåla och direktdrivna EC-fläktar från EMB Pabst installerades. De tre platsbyggda fläkthusen är tillsammans så stora att de har en sammanlagd yta på ca 200… Läs mer...