Nytt kök i Karlslundsskolan (fd Hjälmstaskolan) i Vallentuna! - Windefalk fick i uppdrag av Eneby Bygg att på totalentreprenad genomföra ventilationsentreprenaden när Vallentuna kommun ville uppgradera skolans tillagningskök. Windefalk har stor erfarenhet av tillagningskök i både restauranger och skolor. Lyckade uppdrag i skolkök den senaste tiden är t ex Förskolan Församlingshuset i Bromma, Kvarnbackaskolan i Kista och restauranger som Boulebar på Liljeholmen. Windefalk genomförde projekteringen i februari/mars 2020, installationsarbetet pågick under våren och sommar och i september samma år var projektet slutfört. Köket är… Läs mer...
Hyresgästanpassning av 800 kvm exklusiv kontorsyta! - Fastigheten Österbotten 18 på Birger Jarlsgatan 27 är en vacker kontorsfastighet byggd redan 1902-1904. Windefalk har ventilation- samt styr- och regler-entreprenaden, när TL Bygg renoverar och hyresgästanpassar 800 kvm av byggnadens 4 300 kvm kontors- och butiksyta. Byggherre är Humlegården. Ännu så länge har Windefalk bara påbörjat rivningen av befintlig ventilation och kommer i ett senare skede installera modern ventilationen med variabla luftflöden och spetsa kontorets energieffektivitet genom installation av styrsystem. -Det här är blir… Läs mer...
Stort uppdrag för Windefalk när Arcona bygger FENIX STHLM! - Fenix Sthlm (kv.skålen) är en äldre fabriksbyggnad som ligger i Hagastaden och som nu både byggs om och byggs till. Huset har tidigare haft en historia som hantverkshus med högt i tak och stora spröjsade fönster. Nu rivs byggnaden stomren och kommer därefter omsorgsfullt renoveras med ny planlösning, nya tekniska system, nytt ytskikt och slutligen byggas på med 5 500 kvm i tre våningsplan. När allt är klart kommer byggnaden ha ca 24 000 uthyrningsbara… Läs mer...
Nytt bostadsprojekt med TL Bygg! - Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden när TL Bygg uppför bostadsfastigheterna, Bikupan och Orangeriet åt Riksbyggen. De två husen omfattar 112 lägenheter på totalt 8380 kvm och kommer att ingå i området Fyrklövern, en ny stadskärna som utvecklas i Upplands Väsby. Ambitionen är att det framöver ska byggas ca 2000 lägenheter i ”Fyrklövern”. De båda husen kommer inte bara vara en plats för boende utan också för rekreation, lek, umgänge och ett vackert orangeri. Windefalks uppdrag är att säkerställa… Läs mer...
Nya krav från BBR ger stora miljövinster! - Från med 1 september 2020 ställer BBR (Boverkets byggregler) nya krav för att öka energieffektiviteten i våra byggnader. Det innebär att hela kedjan vid en ombyggnation eller byggnation, från arkitekter till konstruktörer och entreprenörer, måste se hela byggnaden som en helhet - som ett energisystem. För Windefalks räkning är kraven till största delen kopplade till luftbehandlingen men också styr och regler. Vi frågade Mikael Windefalk vd på Windefalk vad det innebär för dem. Om vi… Läs mer...
21 studentlägenheter får lågenergilösning! - Windefalk har fått luftbehandlings- och styr och reglerentreprenaden när COBAB bygger 21 studentlägenheter åt Campus Roslagen. Lägenheterna kommer utföras som lågenergi hus med 60% minskad energianvändning och en solcellsanläggning på taket. Windefalk kommer att installera en FTX-lösning med över 80% värmeåtervinning på aggregaten. - Vi får en verkningsgrad på över 80% vilket är bra. När sedan kalibreringen av styr- och regler finjusteras blir det här riktigt energisnålt. Det här är mitt tredje uppdrag för COBAB… Läs mer...
Windefalk Ventilation har totalentreprenaden när Klövern energioptimerar Solna Gate! - Solna Gate har ca 35 000 kvm uthyrningsbar kontorsyta och håller en exceptionell hög standard. För att möta framtidens krav på luftväxling och energieffektivitet utför nu Windefalk som totalentreprenör ombyggnaden åt Klövern. Projekteringen är genomförd och installationsarbetet har precis startat. Uppdraget beräknas vara klart i oktober 2020. Windefalk har som totalentreprenör ansvaret för ventilationsarbetet samt Vs, el, styr och reglerinstallationerna men också bygg, håltagning och taksäkerhet. Windefalk ska uppdatera ventilationen och brandskydd. Installation av konstanttryckhållningsspjäll på tilluften… Läs mer...
Supersmart och energieffektivt luftbehandlingssystem! - Windefalk Ventilation har fått fortsatt förtroende av TL Bygg. Uppdraget gäller en kontorsanpasssning på 700 m² i Kv. Keflavik 1 i Kista. Hyresgäst blir Jensen education, ett av Sveriges största utbildningsföretag. Kontorsytan har rivits ut till stomrent, och ny rumsindelning byggs upp helt anpassad efter hyresgästens kravspec. När Windefalk är klara med sitt uppdrag i kontorsanpassningen kommer Jensen education flytta in i en miljö med den smartaste och mest energieffektiva luftbehandlingslösningen på marknaden.  Windefalk installerar ett modernt… Läs mer...
31 bostadsrättslägenheter åt Splendid! - I den nya expansiva delen av östra Fresta i Upplands Väsby uppför nu Bototal 31 nya lägenheter i bostadsrättsform. Windefalk har fått i uppdrag av Splendid att genomföra luftbehandlingsentreprenaden. Fresta Park ska bli klimat- och kvadratsmarta bostadsrättslägenheter i radhusform. Windefalks uppdrag innefattar totalt 31 bostadsrättslägenheter fördelade på tre flerfamiljshus. De flesta med egen balkong eller uteplats. Windelfalk Ventilation installerar FTX-ventilation där varje lägenhet får ett eget aggregat. För Windefalks räkning pågår just nu dragning av… Läs mer...
12 800 m² kontorsanpassning åt Arcona! - Mitt emot Stockholms stadion på Lidingövägen har Arcona fått i uppdrag av Genesta att utföra en total ombyggnad och renovering av fastigheten Svea Artilleri på Östermalm, Stockholm. Kontorsytorna kommer att omvandlas till moderna kontor med nya tekniska system och flexibla rumslösningar. För Windefalk som kommer att ansvara för luftbehandlingsentreprenaden är uppdraget helt nytt. Direkt efter sommaren, i augusti, sätter Windefalk igång sitt projekteringsarbete. -Det här är ett väldigt fint uppdrag som vi är stolta över… Läs mer...