Totalentreprenad i nytt handelshus! - Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen när COBAB nu uppför den sista etappen av kv. Roboten inom handelsområdet Norrteljeporten genom att bygga Hus A. Tidigare har Windefalk medverkat när COBAB bl a byggt Handelshus B som hade lyckad slutbesiktning september 2021.  Namnet Kv.Roboten kommer sig av att försvaret tidigare använt området för luftvärnsrobotar på det gamla anrika LV3. Det nya uppdraget i Hus A är nästan dubbelt så stort som det tidigare projektet, byggnaden är tolv… Läs mer...
Windefalk installerar i ny Arken Zoo-butik! -   Windefalk har ventilationsentreprenaden när Arken Zoo bygger en ny butik i Veddesta utanför Stockholm. Arken Zoo räknas som Sveriges ledande kedja inom sin bransch och har i dagsläget över 100 butiker runtom i Sverige. Windefalks uppdragsgivare är CA Fastigheter. Den nya butiken på 700 kvm i Veddesta beräknas öppna i januari 2022 och ryms i samma byggnad som den NetOnNet-butik Windefalk genomförde ventilationsentreprenaden i våren 2021. En industribyggnad som totalrenoverats och byggts om till… Läs mer...
Ny projektledare med många strängar på sin lyra! - Under hösten har Windefalk fått tillökning med Fredrik Skjöld som ny projektledare med specialkunskaper inom el, kyla samt styr och regler. Fredrik kommer som projektledare främst arbeta med kyl- och värmefrågor kopplade till ventilation. Hans upptagningsområde blir i första hand Norrtälje, Uppsala och Stockholms norrorter. - I grunden är jag utbildad elektriker som sedan blev kyltekniker med specialkunskaper kring styr o regler. Windefalk stötte jag på när jag jobbade på Roslagens Rör och blev imponerad… Läs mer...
En hållbar samhällsutveckling - När vi projekterar nya projekt väljer vi alltid de energieffektivaste produkterna och lösningarna till nytta för vår kund och vår gemensamma miljö. Vi arbetar efter Agenda 2030! Vi på Windefalk vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom att utgå från de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030. Vi har valt att arbeta mot de mål som är relevanta för vår bransch och där vi känner att vi kan göra mest nytta Minimera… Läs mer...
192 lägenheter i framtidens Norrtälje Hamn! - Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden när COBAB bygger 192 hyreslägenheter åt Slättö Förvaltning i Kv. Rödalen i Norrtälje Hamn. Norrtälje Hamn är Norrtäljes största byggprojekt just nu. I ett gammalt industriområde vid havet byggs det nu upp en helt ny stadsdel strax intill den gamla stadskärnan. Stadsdelen får fokus på hållbarhet och byggnaderna som uppförs är lågenergihus och blir miljöklassade. Tusentals bostäder kommer att uppföras tillsammans med lokaler för olika verksamheter. Målsättningen är att skapa en levande… Läs mer...
Luftbehandlingsuppdrag i nybyggnation av industrihall! - I Mellingeholm, utanför Norrtälje kommer COBAB för Noten fastigheters räkning uppföra en industrilokal med Wangeskog som hyresgäst. Området är, precis som hela Norrtälje, under stark utveckling. På tomten intill den framtida industrilokalen uppför COBAB just nu tillsammans med Windefalk en stor padelhall. Den nya industrihallen blir på totalt 2200 kvm med entresol. På entresolen kommer kontor och personalrum installeras. Industrihallen delas i sin tur upp i två verkstadsdelar. I den ena verkstadsdelen kommer mindre maskiner… Läs mer...
Nytt ROT-projekt på Sandhamnsgatan åt Primula Byggnads AB! - Uppdraget gäller fyra portar med lägenheter i kv. Smyrna 2. Fastigheten byggdes 1966 och nu 55 år senare är det dags för totalrenovering med stambyten. Ett trapphus i taget rivs stomren, därefter dras nya rör för tappvatten, avlopp och nya kanaler för ventilation. I det första trapphuset installerar Windefalk just nu nya schakt samt bygger ett nytt fläktrum i trapphusets källare. En ny smart och energieffektiv frånluftsvärmepump kommer att installeras. Frånluftvärmepumpen tar tillvara den värme… Läs mer...
Mitokondrien – den hetaste mötesplatsen i Hagastaden! - Windefalk har utförandeentreprenaden på luftbehandlingen när Serneke för Humlegårdens räkning bygger en upplevelsefylld och spännande byggnad planerad för restaurangverksamhet i kvarteret Mitokondrien, Hagastaden. Kvarteret Mitokondrien är den allra minsta byggrätten inom Hagastadens första detaljplan. Ambitionen är att Mitokondrien ska bli en attraktion i Hagastaden. Byggnaden kommer vara i två plan på totalt 430 kvm. Formen är spännande med sina glaspartier och sluttande tak som från gavel till gavel sjunker från tio meters höjd till fyra… Läs mer...
Ny exklusiv padelhall i Norrtälje! - Just nu projekterar och ritar Windefalk luftbehandlingslösningen för en ny padelhall som ska uppföras på Backtorpshöjden söder om Norrtälje centrum. Windefalks uppdragsgivare är Cobab. Det här är den andra padelhallen i Norrtälje som Windefalk bygger tillsammans med Cobab. Den första uppförs just nu i Norrtäljeportens köpcentrum. Padel är en sport som växer så det knakar och idag finns det långt över 500 padelhallar runt om i Sverige. Padelhallen på Backtorpshöjden får en bruttoarea på 3126 m².… Läs mer...
Beprövad ventilation- och värmelösning i ny fotbollshall! - När Upplands Väsby kommun nu bygger sin första inomhushall för fotboll Vilundahallen, använder de sig av den väl fungerande ventilations- och värmelösning Windefalk tog fram i samband med byggnationen av Sollentuna fotbollshall 2018. Fotbollshallen som byggs i Vilundaparken blir en fullstor inomhushall för året runt bruk med en takhöjd på 16 meter. En 11-spelsplan som enkelt kan delas upp i fyra stycken 7-spelsplaner med hjälp av ridåväggar. Till det tillkommer åtta omklädningsrum samt ett konferensrum.… Läs mer...