Nytt tillagningskök i Kvarnbackaskolan!

Windefalk har under vintern ansvarat för ventilationsinstallationen när Kvarnbackaskolans kök byggts om till tillagningskök. Projektet genomfördes av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Målet var att skolan skulle kunna laga sin egen mat på plats åt skolans ca 350 elever.

Köket har fått ny planlösning, ny inredning, och nya ytskikt. Windefalk demonterade det gamla köket, satte bl a in ett nytt luftbehandlingsaggregat, drog nya kanaler och satte in fem ny kåpor med turboswing för avskiljning av fett. Ett nytt, större fläktrum anordnades söder om köket.

Projektet startade Hösten 2018 och avslutades Våren 2019.

Windefalks beställare var Söderby Entreprenad.