Hjorthagshallen – en miljöcertifierad modern idrottshall!

Windefalk fick ventilationsuppdraget av sin beställare MVB Bygg när Fastighetskontoret, Stockholm Stad, beslöt att bygga en ny idrottshall i Hjorthagen under namnet Hjorthagshallen.  Windefalk startade installationsarbetet i mars 2018 och avslutade i april 2019.

Hjorthagshallen är en sk multihall i två plan med en fullstor spelplan på 40 x 20 meter, läktare för publik, omklädningsrum och lokaler för fäktning. 

Hallen är uppförd som ett passivhus, dvs ett energieffektivt hus som uppfyller höga krav på låg energiförbrukning. Bl a installerades solpaneler för fastighetens energibehov på idrottshallens tak. Målet var Miljöbyggnad Guld. Hjorthagshallen öppnar officiellt i augusti 2019.

Det har fungerat väldigt bra med Windefalk. De har hållit sina leveranstider och agerat snabbt när det behövts. Vi har haft mycket bra kommunikation med deras projektledare. Enligt min uppfattning har de genomfört sitt uppdrag på bästa sätt, säger Theresé Planell, platschef på MBV Bygg.

Ett spännande uppdrag för oss med många smarta, kreativa lösningar. Bl a installerade vi ett stort IV-aggragat med roterande värmeväxlare för återvinning . Vi installerade också ett VAV-system som anpassar luftflöden efter antalet deltagare det är i ett rum eller hur hög koldioxidnivån är. Sex stycken, sex meter långa textildon installerades i multihallen för effektiv fördelning av luft. Allt det här ökar inte bara kvalitén på inomhusluften utan spar också mängder med energi. I omklädningsrummen t ex återvinns värmen i duschvattnet. Sedan tycker jag att byggnaden i sig är fin med sina utsmyckningar och mörkt tegel. Samarbetet med MBV Bygg har fungerat perfekt. Ett professionellt företag med duktig platschef, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.