Trygg-Hansa-huset förvandlades till ett modernt och öppet köpcentrum!

I oktober 2019 var det stor invigning av Trygg-Hansa-huset (Kv. Brädstapeln) på Kungsholmen. Windefalk har haft en samverkansentreprenad på luftbehandlingdinstallationerna med sin beställare Arcona. För Windefalk har det varit ett stort och lyckat uppdrag. Det har tagit ungefär två år från start till mål med byggnation av fläktrum men också…

läs mer

Nytt Spårvagnsmuseum i gammal byggnad!

Windefalk fick i uppdrag av COBAB att installera ventilationen i det nya Spårvagnsmuseet som byggdes upp i en äldre K-märkt och blåklassad byggnad vid gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. Byggnaden som kallas Hus 9 stod färdigt redan 1893 och fungerade under en tid som degenerationshus, dvs här renades gas. Innan installationsarbetet…

läs mer

Miljösmart och energieffektiv ventilation till 164 lägenheter!

På uppdrag av Primula Byggnads AB utförde Windefalk ventilationsentreprenaden i två etapper på Lingvägen i Farsta. Etapp 1 färdigställdes 2018 och gällde tre byggnader med totalt 104 lägenheter. Etapp 2 omfattade två hus med totalt 60 lägenheter och var klart sommaren 2020. Windefalk installerade ett FX luftsystem, med värmepumpsåtervinning. Värmen…

läs mer

Hagaskolan – stort skolprojekt i Vallentuna!

Windefalk genomförde ventilation- och styrentreprenaden i en ABT 06 när Vallentuna kommun tillsammans med JM Entreprenad byggde en ny skola på 13 000 kvm för ca 1000 elever. Skolan består av två byggnader i i två plan, skolbyggnad och idrottshall. Windefalk installerade en behovsstyrd VAV-ventilation i skolan. Luftmängden regleras först…

läs mer

Framtidens förskola finns i Bromma!

Windefalk hade utförandeentreprenaden när Mobil Bygg byggde en ny förskola i Mariehäll, Bromma. Förskolan ”Församlingshuset” byggdes i två plan med tillhörande tillagningskök. Förskolan är uppdelad i sex avdelningar med plats för 108 barn. Windefalk ansvarade för installation av ett modernt och energieffektivt Lindinvent-system, Dvs variabla luftflöden som styrs efter behov….

läs mer

Unik ventilation- och värme-lösning i Sollentuna Fotbolls-hall!

Windefalk fick uppdrag av Erlandsson Bygg att installera ventilation, VS och styrinstallationen till Sollentuna Fotbollshall. Det är Stockholms tredje inomhushall för fotboll och en av ca tio fullstora inomhushallar som finns i Sverige. Hallens storleken med biytor är 112×70 meter och planens storlek 103×63 meter. Från konstgräs till taknock 18…

läs mer