På uppdrag av Primula Byggnads AB utförde Windefalk ventilationsentreprenaden i två etapper på Lingvägen i Farsta.

Etapp 1 färdigställdes 2018 och gällde tre byggnader med totalt 104 lägenheter. Etapp 2 omfattade två hus med totalt 60 lägenheter och var klart sommaren 2020.

Windefalk installerade ett FX luftsystem, med värmepumpsåtervinning. Värmen återvinns från frånluften som sedan går tillbaka som gratis energi till värmesystemet. Det är ett miljösmart och energieffektivt sätt att återvinna förbrukad värme.

-Windefalk känner jag väl. De arbetar med stort engagemang och går alltid in i projekten till 100%. Bättre killar går det inte att få tag i. Jag har många att jämföra med så jag vet, säger Fredrik Wepsäläinen, inköpare och installationssamordnare på Primula Byggnads AB.

Primula Byggnads AB startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter.  Därför förvärvar de bara hus som har tillräckligt bra grundkvalitet i belägenhet och arkitektur. sedan 2007 har Primula breddat sin verksamhet med nyproduktion av hyresfastigheter i Stockholmsområdet, även detta för egen och långsiktig förvaltning. Byggnaderna i Farsta är bra exempel på det.

Byggherre: Primula Byggnads AB
Beställare: Primula Byggnads AB