Windefalk fick i uppdrag av COBAB att installera ventilationen i det nya Spårvagnsmuseet som byggdes upp i en äldre K-märkt och blåklassad byggnad vid gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. Byggnaden som kallas Hus 9 stod färdigt redan 1893 och fungerade under en tid som degenerationshus, dvs här renades gas. Innan installationsarbetet tog fart revs byggnaden invändigt stomren.

Inomhusmiljön i museet är oerhört känslig, vilket ställde höga krav på våra teknikinstallationer. De tåg, vagnar och alla andra föremål som tar plats där är känsliga för variation. Vi byggde ihop två aggregat för att kunna kontrollera luftkvalitet, luftfuktighet samt värme och kyla. Sedan installerade vi ytterligare ett aggregat tillsammans med kylbafflar som försörjer kontorsdelen samt museets café/restaurangverksamhet. Ett VAV-system anpassar luftflödena efter antalet besökare i museét. Utöver det installerade vi nya kanaler men också en ånggenerator för att få lokalen att hålla rätt luftfuktighet. Det var ett spännande jobb vi utförde tillsammans med COBAB, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

Windefalks del av uppdraget stod klart våren 2020

Byggherre: Trafikförvaltningen, SLL
Beställare: COBAB