Windefalk Ventilation har totalentreprenaden när Klövern energioptimerar Solna Gate!

Solna Gate har ca 35 000 kvm uthyrningsbar kontorsyta och håller en exceptionell hög standard. För att möta framtidens krav på luftväxling och energieffektivitet utför nu Windefalk som totalentreprenör ombyggnaden åt Klövern.

Projekteringen är genomförd och installationsarbetet har precis startat. Uppdraget beräknas vara klart i oktober 2020.

Windefalk har som totalentreprenör ansvaret för ventilationsarbetet samt Vs, el, styr och reglerinstallationerna men också bygg, håltagning och taksäkerhet. Windefalk ska uppdatera ventilationen och brandskydd. Installation av konstanttryckhållningsspjäll på tilluften med rökgasfunktion, som slavar frånluften via VAV spjäll ( Variable Air Volume) på varje våning i fastigheten. Det gör att luftflödet alltid ligger i balans mellan till och frånluften, samt att funktioner som sommarnattskyla – och att respektive plan går att styra via separata tidkanaler. 

Min största uppgift är att samordna uppdraget för de olika momenten. Det viktigaste är att allt kommer i rätt ordning så att ingen går i vägen för varandra och då måste tidsplanen hållas. Vi byter ut aggregaten, rör monterar nya kombishuntar som ansluts till kombibatterier, kyla/värme. Styr installerar ett nytt apparatskåp med en modern DUC och bygg utför håltagning, taksäkerhet och byggarbeten som att förnya kombi-huvarna. Klövern är en professionell beställare som det fungerar mycket bra att samarbete med, säger Christian Viström, projektledare på Windefalk.